Sofie Tornhill

Sofie Tornhill

docent
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är disputerad i statsvetenskap och är docent och lektor i genusvetenskap.

Undervisning

Framförallt undervisar jag nu inom det tvärvetenskapliga ämnet genusvetenskap men har tidigare även undervisat mycket i statsvetenskap. Jag undervisar både på teoretiska kurser och på metodkurser, särskilt med inriktning mot etnografi och textanalys. Jag har erfarenhet av handledning på alla nivåer, inklusive doktorandnivå.

Forskning

Mina forskningsintressen befinner sig i skärningspunkterna mellan politik, globala ekonomiska relationer och intersektionella maktförhållande. Jag disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 2010 med avhandlingen Capital Visions. The Politics of Transnational Production in Nicaragua. Avhandlingen handlar om frihandelsområden i Nicaragua och tilldelades Rudolf Meidner-priset som delas ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för forskning i fackföreningsrörelsens historia.

Efter disputationen var jag postdoktor på Fria universitetet i Berlin under två år, där jag var knuten till desiguALdades.net, ett internationellt forskningsnätverk om transnationella ojämlikheter i Latinamerika.

Under en andra postdoktorsperiod på statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, arbetade jag med ett projekt om globala företags jämställdhetssatsningar som jag undersöker genom etnografiska studier av "empowerment"-program för mikroentreprenörer i Mexiko och Sydafrika. Denna studie ligger till grund för monografi, The Business of Women's Empowerment. Corporate Gender Politics in the Global South.

Pågående forskningsprojekt:

"Mellan fritt och ofritt arbete: Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880–2022", finansierat av Vetenskapsrådet (2020-2023).

"Gräsrotsinitiativ för energiomställning - effekter, hinder och framgångsfaktorer", finansierat av Energimyndigheten (2020-2022).

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))