Sofie Tornhill

Sofie Tornhill

docent
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är disputerad i statsvetenskap och docent och lektor i genusvetenskap.

Undervisning

Jag har lång erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom statsvetenskap och genusvetenskap, både vad gäller teoretiska kurser och metodkurser, särskilt med inriktning mot etnografi och textanalys. Jag har erfarenhet av handledning på alla nivåer, inklusive doktorandnivå.

Forskning

Mina forskningsintressen befinner sig i skärningspunkterna mellan politik, globala ekonomiska relationer och intersektionella maktförhållande. Jag disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet med avhandlingen Capital Visions. The Politics of Transnational Production in Nicaragua (2010). Avhandlingen tilldelades Rudolf Meidner-priset som delas ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek för forskning i fackföreningsrörelsens historia.

Efter disputationen var jag verksam som postdoktor på Freie Universität i Berlin, där jag var knuten till desiguALdades.net, ett internationellt forskningsnätverk om transnationella ojämlikheter i Latinamerika. Under en andra postdoktorsperiod på statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, arbetade jag med ett projekt om globala företags jämställdhetssatsningar som jag undersökte genom etnografiska studier av "empowerment"-program för mikroentreprenörer i Mexiko och Sydafrika. Denna studie ligger till grund för monografin The Business of Women's Empowerment. Corporate Gender Politics in the Global South.

Pågående forskningsprojekt:

"Mellan fritt och ofritt arbete: Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880–2022", finansierat av Vetenskapsrådet (2020-2024).

"Gräsrotsinitiativ för energiomställning - effekter, hinder och framgångsfaktorer", finansierat av Energimyndigheten (2020-2024).

"Att räkna med obetalt omsorgs-och hushållsarbete: Ramverk, strategier och effekter av nya globala partnerskap" finansierat av Vetenskapsrådet (2023-2026).

"Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige", finansierat av Vetenskapsrådet (2024-2027).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))