Solène Prince

Solène Prince

Universitetslektor
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektör inom turismvetenskap vid Linnéuniversitets Ekonomihögskola. Jag var klar med min forskarutbildning på Mittuniversitetet i Östersund 2017. Där har jag jobbat som forskare vid European Tourism Research Institute (ETOUR) från 2018 till 2019 och sedan från 2021 till 2023.

Jag gjorde min masters utbildning vid Uppsala Universitetet (hållbar utveckling) och min grundutbildning i Kanada (internationella relationer och ekonomi), där jag kommer ifrån ursprungligen.  

Undervisning

På Linnéuniversitetet undervisar jag i kurser om destinationsutveckling, turismstudier och hållbarturism. Jag handleder även studenter på masternivå. Jag har även erfarenhet av att undervisa i kurser relaterade till forskningsmetodologi och turismgeografi.

2022 tilldelades jag Mittuniversitetets Förenade Studentkårernas (MFS) Pedagogiska Pris för innovation och excellens i undervisningen.

Forskning

Jag är just nu forskare på projektet "Vindkraftsetableringar och upplevelsevärden i naturområden" vid Mittuniversitetet, finansierat av Energimyndigheten. Projektet pågår 2021 till 2023.

Mitt postdoktorala forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet (2019-2021) handlade om upplevelsen av turister som söker sina rötter och släktingar i Sverige. Mitt arbete med det ämnet har publicerats i Annals of Tourism Research, Journal of Heritage Tourism och Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Sammantaget har jag fyra forskningsområden inom turismgeografi:

  • Konst och samhällsutveckling
  • Volontärturism
  • Landskapsteori och lokalasamhälle
  • Släktforskning och turism

Uppdrag

  • Associate Editor at Tourism Geographies
  • Editorial Board Member at Annals of Tourism Research.
  • Board Member for the Small Island Cultures Research Initiative (SICRI).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)