Profilbild

Spencer Bastani

Docent
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
+46470708432
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Spencer Bastanis huvudsakliga forskningsintresse är statens roll i ekonomin och hur skatter och socialförsäkringar ska utformas för att uppnå en effektiv resursallokering och en önskvärd fördelning av inkomster.

Bastanis forskning är både teoretisk och empiriskt inriktad. I hans empiriska forskning har Bastani huvudsakligen studerat hur individer reagerar på förändringar i skatter och transfereringar. Hans teoretiska forskning har bland annat studerat hur optimala skatter på arbetsinkomster skall utformas, vilka välfärdsvinster som kan uppnås genom olika inkomstskatter för olika befolkningsgrupper (till exempel åldersberoende beskattning), hur skatter ska utformas då det råder asymmetrisk information mellan företag och löntagare samt varubeskattning och kapitalbeskattning.

Bastanis senaste forskningsprojekt utreder till exempel hur den ekonomiska effektiviteten på arbetsmarknaden påverkas av regler gällande föräldraledighet i närvaro av antidiskrimineringslagstiftning, hur subventioner till barnomsorg bör utformas, och hur ökade incitament för arbete påverkar sysselsättningen bland låginkomsttagare.

Bastani är även intresserad av utformningen av pensioner, internationell migration och hur effekter av offentlig politik beror på arbetsmarknadens funktionssätt.

Bastani disputerade i nationalekonomi vid Uppsala Universitet 2012 och har tidigare en masterexamen i matematik från Linköpings Universitet.

Personlig hemsida: http://www.spencerbastani.com

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))