Spencer Bastani

Spencer Bastani

Docent, prefekt
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
+46470708432
A3011, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Spencer Bastanis huvudsakliga forskningsintresse är statens roll i ekonomin och hur skatter och socialförsäkringar ska utformas för att uppnå en effektiv resursallokering och en önskvärd fördelning av inkomster.

Bastanis forskning är både teoretisk och empiriskt inriktad. Hans teoretiska forskning har bland annat studerat hur optimala skatter på arbetsinkomster skall utformas, samt varubeskattning och kapitalbeskattning. I hans empiriska forskning har Bastani huvudsakligen studerat hur individer reagerar på förändringar i skatter och transfereringar. 

Bastanis senaste forskning studerar bland annat hur olika demografiska förändringar påverkar den optimala utformningen av ekonomisk politik.

Bastani disputerade i nationalekonomi vid Uppsala Universitet 2012 och har en masterexamen i matematik från Linköpings Universitet. Han har också varit gästforskare vid NBER och MIT, ZEW/University of Mannheim samt ifo/LMU München. Han är även biträdande redaktör för Scandinavian Journal of Economics, medlem i Skatteakademien och i Skatteverkets vetenskapliga råd.

Personlig hemsida: http://www.spencerbastani.com

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))