Staffan Carius

Staffan Carius

Professor
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Pressbilder Staffan Carius (högupplöst)

Är sedan 2012 dekan vid fakulteten för teknik. Dessförinnan har jag varit prefekt vid institutionen för datavetenskap, fysik och matematik. Tidigare var jag ämnesföreträdare för fysikämnet vid dåvarande Högskolan i Kalmar.

Undervisning

Min undervisningserfarenhet inkluderar numer ganska många olika kurser i fysik på olika nivåer och flera olika utbildningar, såsom civil-/ingenjörsutbildningen, fysiker-/lärarutbildningen, optikerprogrammet och forskarutbildningen bl a. Det har också blivit en del särskilda fortbildningskurser för verksamma lärare och en hel del populärvetenskapliga föreläsningar.

Forskning

Min forskningsinriktning är experimentell astropartikelfysik. Under 1990-talet arbetade jag inom AMANDA/IceCube-projektet först vid Uppsala universitet, sedan vid HiK. Under 2000-talet arbetade min forskargrupp med LAT-kalorimetern till Fermi-satelliten, vilken sköts upp 2008, och jag är fortfarande ansluten till Fermi-kollaborationen. Min tidigare forskningsbakgrund var inom acceleratorbaserad partikelfysik med flera år bland annat vid CERN-laboratoriet utanför Genève, Los Alamos National Laboratory i USA, och CELSIUS i Uppsala.

Uppdrag

Jag har under de senaste 15 åren haft flera olika administrativa uppdrag, bland annat som studierektor och ledamot av fakultetsnämnden.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Edsjö, J., Bai, X., Barouch, G., Barwick, S., Bay, R., et al. (2001). WIMP searches with AMANDA-B10. The Identification Of Dark Matter : Proceedings of the Third International Workshop. World Scientific. 499-505.

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))