Disputerade i kärn- och partikelfysik 1986 vid KTH, dessförinnan civilingenjör i teknisk fysik1981 vid KTH. Var under min tidiga forskarkarriär verksam först drygt fem år vid CERN-laboratoriet utanför Genève, därefter tre år vid Los Alamos National Lab i USA, och sedan sju år vid Institutionen för strålningsvetenskap i Uppsala.

Undervisning

Min undervisningserfarenhet inkluderar numer ganska många olika kurser i fysik på olika nivåer och flera olika utbildningar, såsom civil-/ingenjörsutbildningen, fysiker-/lärarutbildningen, optikerprogrammet och forskarutbildningen bl a. Det har också blivit en del särskilda fortbildningskurser för verksamma lärare och en hel del populärvetenskapliga föreläsningar.

Forskning

Min forskningsinriktning är experimentell astropartikelfysik. Under 1990-talet arbetade jag inom AMANDA/IceCube-projektet först vid Uppsala universitet, sedan vid HiK. Under 2000-talet arbetade min forskargrupp med LAT-kalorimetern till Fermi-satelliten, vilken sköts upp 2008, och jag är fortfarande ansluten till Fermi-kollaborationen. Min tidigare forskningsbakgrund var inom acceleratorbaserad partikelfysik med flera år bland annat vid CERN-laboratoriet utanför Genève, Los Alamos National Laboratory i USA, och CELSIUS i Uppsala.

Uppdrag

Jag var under två mandatperioder (8 år) dekan för den tekniska fakulteten från det år den bildades. Innan dess hade jag varit prefekt under tre år (och blev åter prefekt efter dekanuppdraget). Tidiger hade jag haft flera olika administrativa uppdrag, bland annat som studierektor och ledamot av fakultetsnämnden. Jag har också haft en del uppdrag utanför universitetet, såsom styrelseuppdrag och utredningsuppdrag.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Edsjö, J., Bai, X., Barouch, G., Barwick, S., Bay, R., et al. (2001). WIMP searches with AMANDA-B10. The Identification Of Dark Matter : Proceedings of the Third International Workshop. World Scientific. 499-505.

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))