Jag är utbildad specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och har klinisk erfarenhet av akutsjukvård, ambulanssjukvård och militär sjukvård. Sedan 2008 har jag arbetat inom ambulanssjukvården i Region Sörmland och sedan 2019 är jag doktorand i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Doktorandstudierna genomförs på 50 % och resterande 50 % arbetar jag som ambulanssjuksköterska i Region Sörmland.

Undervisning

Inom ambulanssjukvården i region Sörmland är jag huvudinstruktör i organisationens suicidpreventiva utbildning och ansvarar för att utbilda medarbetare i psykisk ohälsa, suicidalitet samt samtalsteknik.

Forskning

Mitt forskningsfält är framförallt ambulanssjukvård vid psykisk ohälsa och avhandlingen riktar in sig på mötet mellan ambulanssjukvården och patienter i suicidal process.

 

Som doktorand vid Linnéuniversitetet har jag min tillhörighet till Centrum för Interprofessionell Samverkan och Sambruk inom Akut Vård (CISA) 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))