Stefan Eklöf Amirell

Stefan Eklöf Amirell

Docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46470767848
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i historia och genomför för närvarande ett forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, med titeln "Förmedlare i imperialistisk expansion: Möten och kontakter i USA:s gränsland (1876-1916)". Jag är också ordförande i Svenska Historiska Föreningen och Sveriges representant i Comité international des sciences historiques (ICHS/CISH). Jag är medlem i Linnéuniversitetets Centrum för samtidigheter (Concurrences) i koloniala och postkoloniala studier och deltar även i ledningsgruppen för centret samt leder forskningsklustret Colonial Connections and Comparisons.

Jag disputerade i historia i Lund 2002 och är sedan 2008 docent i historia vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare arbetat som lärare och forskare vid Lunds universitet, Malmö högskola, Göteborgs universitet och Utrikespolitiska institutet i Stockholm samt tillbringat längre perioder som gästforskare i Danmark, Nederländerna, Indonesien, Australien och Frankrike. Mellan 2009 och 2015 var jag redaktör för den ledande historievetenskapliga tidskriften i Sverige, Historisk tidskrift.

Mina forskningsintressen omfattar kolonialism och avkolonisering, samtida politisk kultur och demokrati i Sydöstasien, sjöröveri och maritim säkerhet i globalhistoriskt perspektiv, historiografi, internationella relationer samt kvinnliga politiska ledare i världshistorien.

För mer information, se min sida på Academia.edu: https://linnaeus.academia.edu/StefanEkl%C3%B6fAmirell

Undervisning

Läsåret 2019-20 är jag kursansvarig för teori- och metodkursen på C-nivå i historia i Växjö (2HIÄ02/2HI33E). Jag handleder även på doktorandnivå samt examensarbeten på kandidat- och masternivå. Under hösten 2019 är jag ansvarig för den nya masterkursen Imperialismen och den moderna världens framväxt (4HI492).

Jag har tidigare undervisat i bland annat historia, Europakunskap, Asienstudier och regionala studier vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Malmö högskola.

Forskning

Mitt nuvarande forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet och Linnéuniversitetets Centrum för Samtidigheter i koloniala och postkoloniala studier (2017-21), handlar om vad som hände i de gränsområden som berördes av USA:s koloniala expansion i slutet av 1800- och början av 1900-talet. I fokus står Hugh Lenox Scott (1853–1934), en amerikansk kavalleriofficer som tjänstgjorde på den nordamerikanska prärien i de stora indiankrigen i slutet av 1800-talet och på Kuba, i Filippinerna och Mexiko i början av 1900-talet.

Till skillnad från flertalet officerare i USA:s armé var Scott mycket intresserad av de människor och folkslag han kom i kontakt med, och han blev med tiden en av de främsta experterna på prärieindianernas språk, kultur och historia. Hans efterlämnade arkiv, bestående av bland annat brev, dagböcker, rapporter, intervjuer och forskningsanteckningar, är ett rikt och hittills nästan oanvänt källmaterial som ger unika inblickar i den amerikanska territoriella expansionen på den nordamerikanska prärien, i Latinamerika och i Sydöstasien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I materialet är det inte bara Scott själv och de amerikanska kolonisatörerna som kommer till tals. Det finns även många förstahandskällor som berättar om hur icke-amerikanska folk i gränslanden för expansionen – Sioux-, Kiowa- och Apacheindiander, kubaner, kinesiska affärsmän och muslimer i södra Filippinerna och mexikanska revolutionärer – uppfattade de amerikanska framstötarna och de förändringar som dessa förde med sig.

Uppdrag

Ordförande för Svenska Historiska Föreningen (http://www.historisktidskrift.se/foreningen.htm)

Ordförande för Föreningen för vetenskaplig publicering (https://vetenskapligpublicering.wordpress.com/)

Ordförande för juryn för Sveriges största historiepris, Stora historiepriset (f.d. Hertig Karls pris) (http://www.sormlandsmuseum.se/storahistoriepriset)

Sveriges representant i Internationella historikerkommittén, Comité international des sciences historiques (CISH) (http://www.cish.org/index.php/en/)

Vice ordförande och representant för Linnéuniversitetet i styrelsen för Svenska emigrantinstitutet

Linnéuniversitetets representant i samarbetsrådet för Nationella forskarskolan i historiska studier

Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi 2017-19 (http://vr.se/)

Publikationer

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))