Stefan Eklöf Amirell

Stefan Eklöf Amirell

professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i historia med inriktning mot globalhistoria och föreståndare för Linnéuniversitetets centrum för samtidigheter i koloniala och postkoloniala studier. Jag genomför för närvarande ett forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, med titeln "Förmedlare i imperialistisk expansion: Möten och kontakter i USA:s gränsland (1876-1916)", som kommer att avslutas under 2021. Jag är också ordförande i Svenska Historiska Föreningen och Sveriges representant i Comité international des sciences historiques (ICHS/CISH) samt medlem av styrgruppen för European Network in Universal and Global History (ENIUGH).

Jag disputerade i historia i Lund 2002 och är även docent i historia vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare arbetat som lärare och forskare vid Lunds universitet, Malmö högskola, Göteborgs universitet och Utrikespolitiska institutet i Stockholm samt tillbringat längre perioder som gästforskare i Danmark, Nederländerna, Indonesien, Australien och Frankrike. Mellan 2009 och 2015 var jag redaktör för den ledande historievetenskapliga tidskriften i Sverige, Historisk tidskrift.

Mina forskningsintressen omfattar kolonialism och avkolonisering, samtida politisk kultur och demokrati i Sydöstasien, sjöröveri och maritim säkerhet i globalhistoriskt perspektiv, historiografi, internationella relationer samt kvinnliga politiska ledare i världshistorien.

Undervisning

Jag har varit kursansvarig för teori- och metodkursen på C-nivå i historia i Växjö (2HIÄ02/2HI33E) och för kursen Imperialism and the Making of the Modern World (4KP400), som är en kurserna på den mastersprogrammet i koloniala och postkoloniala studier. Jag handleder även på doktorandnivå samt examensarbeten på kandidat- och masternivå.

Jag har tidigare undervisat i bland annat historia, Europakunskap, Asienstudier och regionala studier vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Malmö högskola.

Forskning

Mitt nuvarande forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet och Linnéuniversitetets Centrum för samtidigheter i koloniala och postkoloniala studier (2017-21), handlar om vad som hände i de gränsområden som berördes av USA:s koloniala expansion i slutet av 1800- och början av 1900-talet. I fokus står Hugh Lenox Scott (1853–1934), en amerikansk kavalleriofficer som tjänstgjorde på den nordamerikanska prärien i de stora indiankrigen i slutet av 1800-talet och på Kuba, i Filippinerna och Mexiko i början av 1900-talet.

Till skillnad från flertalet officerare i USA:s armé var Scott mycket intresserad av de människor och folkslag han kom i kontakt med, och han blev med tiden en av de främsta experterna på prärieindianernas språk, kultur och historia. Hans efterlämnade arkiv, bestående av bland annat brev, dagböcker, rapporter, intervjuer och forskningsanteckningar, är ett rikt och hittills nästan oanvänt källmaterial som ger unika inblickar i den amerikanska territoriella expansionen på den nordamerikanska prärien, i Latinamerika och i Sydöstasien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I materialet är det inte bara Scott själv och de amerikanska kolonisatörerna som kommer till tals. Det finns även många förstahandskällor som berättar om hur icke-amerikanska folk i gränslanden för expansionen – Sioux-, Kiowa- och Apacheindiander, kubaner, kinesiska affärsmän och muslimer i södra Filippinerna och mexikanska revolutionärer – uppfattade de amerikanska framstötarna och de förändringar som dessa förde med sig.

Från och med 2022 kommer jag att leda ett större forskningsprojekt tillsammans med sex andra forskare från Europa och Sydostasien om internationella avtal i samband med koloniseringen av Sydostasien från mitten av 1700-talet till början av 1900-talet, finansierat av ett forskningsmiljöanslag från Vetenskapsrådet.

Uppdrag

Ordförande för Svenska Historiska Föreningen (http://www.historisktidskrift.se/foreningen.htm)

Ordförande för juryn för Sveriges största historiepris, Stora historiepriset (f.d. Hertig Karls pris) (http://www.sormlandsmuseum.se/storahistoriepriset)

Vice ordförande och representant för Linnéuniversitetet i styrelsen för Svenska emigrantinstitutet

Kassör i Föreningen för vetenskaplig publicering (https://vetenskapligpublicering.wordpress.com/)

Linnéuniversitetets representant i samarbetsrådet för Nationella forskarskolan i historiska studier

Sveriges representant i Internationella historikerkommittén, Comité international des sciences historiques (CISH) (http://www.cish.org/index.php/en/)

Medlem av styrgruppen för European Network in Universal and Global History (ENIUGH) (https://research.uni-leipzig.de/~eniugh/)

 

Publikationer

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))