Stefan Eklöf Amirell

Stefan Eklöf Amirell

professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i historia med inriktning mot globalhistoria och föreståndare för Linnéuniversitetets centrum för samtidigheter i koloniala och postkoloniala studier. Jag är också ordförande i Svenska Historiska Föreningen och Sveriges representant i Comité international des sciences historiques (ICHS/CISH) samt medlem av styrgruppen för European Network in Universal and Global History (ENIUGH).

Jag disputerade i historia i Lund 2002 och är även docent i historia vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare arbetat som lärare och forskare vid Lunds universitet, Malmö högskola, Göteborgs universitet och Utrikespolitiska institutet i Stockholm samt tillbringat längre perioder som gästforskare i Danmark, Nederländerna, Indonesien, Australien och Frankrike. Mellan 2009 och 2015 var jag redaktör för den ledande historievetenskapliga tidskriften i Sverige, Historisk tidskrift.

Undervisning

Jag leder Linnéuniversitetets forskarutbildningsprogram i global humaniora, som kommer att starta höstterminen 2022. För mer information, se informationen om programmet på engelska.

Jag undervisar för närvarande inte på grundnivå men har tidigare undervisat i bland annat historia, Europakunskap, Asienstudier och regionala studier vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Malmö högskola.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar kolonialism och avkolonisering, samtida politisk kultur och demokrati i Sydöstasien, sjöröveri och maritim säkerhet i globalhistoriskt perspektiv, historiografi, internationella relationer samt kvinnliga politiska ledare i världshistorien.

Jag håller för närvarande på att avsluta ett forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, med titeln "Förmedlare i imperialistisk expansion: Möten och kontakter i USA:s gränsland (1876-1916)". Projektet handlar om vad som hände i de gränsområden som berördes av USA:s koloniala expansion i slutet av 1800- och början av 1900-talet. I fokus står Hugh Lenox Scott (1853–1934), en amerikansk kavalleriofficer som tjänstgjorde på den nordamerikanska prärien i de stora indiankrigen i slutet av 1800-talet och på Kuba, i Filippinerna och Mexiko i början av 1900-talet (se vidare projektpresentationen nedan).

Från och med ingången av 2022 leder jag också ett större forskningsprojekt tillsammans med sex andra forskare från Europa och Sydostasien om internationella avtal i samband med koloniseringen av Sydostasien från mitten av 1700-talet till början av 1900-talet, finansierat av ett forskningsmiljöanslag från Vetenskapsrådet (se vidare nedan).

Uppdrag

Ordförande för Svenska Historiska Föreningen (http://www.historisktidskrift.se/foreningen.htm)

Ordförande för juryn för Sveriges största historiepris, Stora historiepriset (f.d. Hertig Karls pris) (http://www.sormlandsmuseum.se/storahistoriepriset)

Vice ordförande och representant för Linnéuniversitetet i styrelsen för Svenska emigrantinstitutet

Kassör i Föreningen för vetenskaplig publicering (https://vetenskapligpublicering.wordpress.com/)

Linnéuniversitetets representant i samarbetsrådet för Nationella forskarskolan i historiska studier

Sveriges representant i Internationella historikerkommittén, Comité international des sciences historiques (CISH) (http://www.cish.org/index.php/en/)

Medlem av styrgruppen för European Network in Universal and Global History (ENIUGH) (https://research.uni-leipzig.de/~eniugh/)

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))