Stefan Eklöf Amirell

Stefan Eklöf Amirell

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i historia med inriktning mot globalhistoria och föreståndare för Linnéuniversitetets centrum för samtidigheter i koloniala och postkoloniala studier. Jag är också Sveriges representant i Comité international des sciences historiques (ICHS/CISH) samt medlem av styrgruppen för European Network in Universal and Global History (ENIUGH).

Jag disputerade i historia i Lund 2002 och är blev docent i historia vid Göteborgs universitet 2008. Jag har tidigare arbetat som lärare och forskare vid Lunds universitet, Malmö högskola, Göteborgs universitet och Utrikespolitiska institutet i Stockholm samt tillbringat längre perioder som gästforskare i Danmark, Nederländerna, Indonesien, Australien och Frankrike. Mellan 2009 och 2015 var jag redaktör för den ledande historievetenskapliga tidskriften i Sverige, Historisk tidskrift, och mellan 2016 och 2022 var jag ordförande för Svenska Historiska Föreningen.

Undervisning

Jag leder Linnéuniversitetets forskarutbildningsprogram i global humaniora, som startade vid Fakulteten för konst och humaniora 2022. För mer information, se informationen om programmet på engelska.

Jag undervisar för närvarande inte på grundnivå men har tidigare undervisat i bland annat historia, Europakunskap, Asienstudier och regionala studier vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Malmö högskola.

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar kolonialism och avkolonisering, samtida politisk kultur och demokrati i Sydöstasien, sjöröveri och maritim säkerhet i globalhistoriskt perspektiv, historiografi, internationella relationer samt kvinnliga politiska ledare i världshistorien.

Jag håller för närvarande på att avsluta ett forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, med titeln "Förmedlare i imperialistisk expansion: Möten och kontakter i USA:s gränsland (1876-1916)". Projektet handlar om vad som hände i de gränsområden som berördes av USA:s koloniala expansion i slutet av 1800- och början av 1900-talet. I fokus står Hugh Lenox Scott (1853–1934), en amerikansk kavalleriofficer som tjänstgjorde på den nordamerikanska prärien i de stora indiankrigen i slutet av 1800-talet och på Kuba, i Filippinerna och Mexiko i början av 1900-talet (se vidare projektpresentationen nedan).

Från och med ingången av 2022 leder jag också ett större forskningsprojekt tillsammans med sex andra forskare från Europa och Sydostasien om internationella avtal i samband med koloniseringen av Sydostasien från mitten av 1700-talet till början av 1900-talet, finansierat av ett forskningsmiljöanslag från Vetenskapsrådet (se vidare nedan samt projektets hemsida.

Uppdrag

Sveriges representant i Internationella historikerkommittén, Comité international des sciences historiques (CISH) (http://www.cish.org/index.php/en/)

Medlem av styrgruppen för European Network in Universal and Global History (ENIUGH) (https://research.uni-leipzig.de/~eniugh/)

Linnéuniversitetets representant i samarbetsrådet för Nationella forskarskolan i historiska studier

Kassör i Föreningen för vetenskaplig publicering (https://vetenskapligpublicering.wordpress.com/)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))