Stefan Andersson

Stefan Andersson

Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446335
+46767625256
44138, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är utbildad sjuksköterska med en specialistutbildning inom vård av äldre. Disputerade 2017 vid Linnéuniversitetet med en avhandling om hur vi via IKT-medierade stöd kan stödja yrkesverksamma anhöriga som balanserar informell (obetald) vård, hjälp och stöd till äldre personer (ex förälder) vid sidan av arbetsliv och andra roller. Parallellt med min doktorandutbildning vid Linnéuniversitetet var jag antagen vid Nationella forskarskolan inom åldrande och hälsa, SWEAH (2014-2017).  Sedan 2017 har jag arbetat vid Linnéuniversitetet som universitetslektor.  Genom ett samfinansierat samarbete med omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun är del av min uppdrag klinisk lektor.

Undervisning

Min undervisning sker inom vårdvetenskap på sjuksköterskeutbildningen. I mitt kliniska uppdrag stödjer jag utbildning och lärande i den kommunala verksamheten.

Forskning

Ingår i forskargruppen Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga).              Är som bihandledare delaktig i ett avhandlingsprojekt om anhöriga till äldre personer som partners i forskning och utveckling. Avhandlingsprojektet är en del i UserAge: Understanding User Participation in Research on Ageing and Health.                                                                                                          Är som bihandledare även delaktig i ett avhandlingsprojekt om hur ny teknologi kan användas som stöd för personer som hjälper eller vårdar sin äldre närstående. Projektet samverkar med forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems, vid The University of Sheffield.

I forskargruppen Palliativt centrum är jag medforskare inom i ett måltidsprojekt på särskilt boende. Projektet syftar till att skapa optimala miljöer som möter upp palliativa vårdbehov och främjar en god vård och omsorg oavsett plats för vårdandet.