Stefan Andersson

Stefan Andersson

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor och forskare vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Har klinisk bakgrund som sjuksköterska med en specialistutbildning inom vård av äldre. Disputerade 2017 vid Linnéuniversitetet med en avhandling om hur vi via IKT-medierade stöd kan stödja yrkesverksamma anhöriga som balanserar informell (obetald) vård, hjälp och stöd till äldre personer (ex förälder) vid sidan av arbetsliv. 

Undervisning

Min undervisning sker inom vårdvetenskap främst inom sjuksköterskeutbildningen samt inom specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre. Genom ett samfinansierat samarbete med omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun är del av min uppdrag klinisk lektor där jag stödjer utbildning och lärande i den kommunala verksamheten.

Forskning

Jag ingår i forskargruppen Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) vid Linnéuniversitetet, och bidrar till forskning om anhörigas hälsa, välbefinnande,  stöd och livssituation. För tillfället fokuserar jag forskning i ett Skandiafinansierat projekt som utforskar, genomför och testar stöd för förvärvsarbetande anhöriga i syfte att främja hälsa, välbefinnande och balans mellan arbetsliv och anhörigskap. Arbetar även med ett projekt "AppCC" (App för COPE och COAT) där vi utvecklar och testar en app för att stödja anhöriga. Är medforskare och bihandledare i ett projekt om "anhöriga till äldre personer som partners i forskning och utveckling", vilket är en del i UserAge: "Understanding User Participation in Research on Ageing and Health". Är även medforskare och bihandledare i ett projekt "att förbättra och välbefinnande för äldre personer och deras via teknologi anhöriga som hjälper eller vårdar sin äldre närstående". Projektet och Linnéuniversitetet ingår i ett internationellt samarbete vilket samordnas av forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems. Vidare är jag medforskare i en kliniskt måltidsprojekt på särskilt boende inom  Palliativt centrum för samskapad vård. Projektet syftar till att skapa optimala måltidsmiljöer.

Uppdrag

Områdessamordnare Vetenskaplig teori och metod vid HV

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)