Stefan Lagrosen

Stefan Lagrosen

Professor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
43152, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Stefan Lagrosen är professor i företagsekonomi. Hans forskning har i hög grad berört arbetsrelaterad hälsa, ledning av hälsoverksamheter samt kvalitetsutveckling, särskilt inom skola och vård.

Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och ett flertal böcker inom dessa områden. Han har också omfattande erfarenhet av undervisning på alla nivåer från grund- till doktorandnivå.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)