Stefan Lagrosen

Stefan Lagrosen

Professor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Stefan Lagrosen är professor i företagsekonomi. Hans forskning har i hög grad berört arbetsrelaterad hälsa, ledning av hälsoverksamheter samt kvalitetsutveckling, särskilt inom skola och vård.

Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och ett flertal böcker inom dessa områden. Han har också omfattande erfarenhet av undervisning på alla nivåer från grund- till doktorandnivå.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))