Stefan Lund

Stefan Lund

Docent, dekan nämnden för lärarutbildning Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Stefan Lund är docent i utbildning och dekan vid nämnden för lärarutbildning. Lunds forskningsområden är utbildningspolitik, skolval och lokala skolmarkander, sport i skolan, talangidentifikation och barn- och ungdomsstudier. Lund är även intresserad av teoretiska och metodologiska forskningsfrågor med koppling till utbildningssociologi, kultursociologi, etnografi och kritisk diskursanalys.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))