Stefan Petersson

Ingenjör förste
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
+46480497702
+46705836725
A:3, Kalmar Nyckel, Kalmar
Spara kontaktuppgifter
Funktionsansvarig för IT-tekniker/administratörer vid kansliet på fakulteten för teknik.