Profilbild

Stefan Sankovic

IKT-tekniker
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
+46470708069
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

TEKNIKER på FKH
Placeringsort: Växjö, hus-F, F336


I rollen som tekniker (50% tjänst) jobbar jag med/som:

  • att bistå FKHs ledning i att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö, i alla dess delar, med hänsyn taget till Hållbar utveckling

  • att årligen hantera hela FKHs datorinventering, lokalinventering och inventarieinventering

  • kontaktperson gentemot LOS kring övergripande lokalfrågor, exempelvis uppsägning, lokalförteckning, div. åtgärder som Los ska utföra, m.m.

  • att bistå kanslichefer i arbetet med aktuella projekt och lokalfrågor samt vara kontaktperson gentemot LOS/Videum

  • hanteringen av FKHs IKT-utrustning i IKT-förrådet
    (återställning, skrotning, försäljning)

  • objektspecialist för AV-teknik

  • Brandskyddskontrollant på FKH

  • Intern miljörevisor på universitetet

I rollen som Facklig representant (50% tjänst) jobbar jag som: