Stefan Sellbjer

Stefan Sellbjer

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar på lärarutbildningar, på magister- och masterprogrammet samt i forskarutbildningen. Min forskning är allt mer fokuserad på vad det innebär att bi klokare satt i en utbildningskontext, och då framför allt i högre utbildning. Vad skiljer den student som är i början av sin utbildning från den som är i slutet? Hur uttrycks en sådan progression i kursplaner? Hur avspeglas kravet på progression i undervisning, inlämningsuppgifter och självständiga arbeten? Hur beskrivs och förstås progression av lärare?

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))