Stefanie Bastani

Stefanie Bastani

Postdoktor
Institutionen för marknadsföring Ekonomihögskolan
+46470708287
A3085, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Stefanie Bastani är postdoktor vid institutionen för nationalekonomi och statistik. Hon disputerade i nationalekonomi vid Umeå Universitet i juni 2016.

Stefanies forskning fokuserar huvudsakligen på hur barns uppväxtförhållanden påverkar deras utfall senare i livet. Hon har till exempel studerat sambandet mellan föräldrars och barns livstidsinkomster och hur livstidsinkomster påverkas av flyttmönster under barndomen. Hon studerar både empiriska frågeställningar med hjälp av registerdata och metodologiska frågor med hjälp av simuleringsstudier. Stefanie har även jobbat med teoretisk forskning inom optimal beskattning.

Under de kommande åren kommer Stefanie jobba med nya projekt inom arbetsmarknadsekonomi, bland annat med fokus på diskriminering av olika minoritetsgrupper, samt integration av individer med migrationsbakgrund på den svenska arbetsmarknaden. Hon ingår i Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies.

Under det akademiska året 16/17 föreläste Stefanie inom matematisk ekonomi och mikroekonomi.

Höstterminen 2018 undervisar Stefanie på kursen Topics in Labor Economics. 

Personlig hemsida: 
https://sites.google.com/view/stefaniebastani

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)