Steffen Landscheidt

Steffen Landscheidt

Forskningsassistent
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Steffen är doktorand på företagsforskarskolan ProWOOD – ett samarbete mellan näringslivet, KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet och Tekniska Högskolan i Jönköping. Syftet med ProWOOD är att utveckla innovationsförmågan och öka konkurrensförmågan för svensk, trärelaterad industri.

Mer om ProWOOD kan du hitta här: ProWOOD.se

Undervisning

Han är ansvarig för fallstudier och projekt i kursen "Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer".

Forskning

Hans forskningsområde syftar till att öka automationsgraden inom den svenska träindustrin. I början av doktorandprojektet ligger fokus på att identifiera krav och behov för en framgångsrik övergång till automation och att skapa en djupare förståelse för bakomliggande svårigheter inom träindustrin. I ett senare skede kommer mätningen av automationsmognaden och produktionsförbättringar att spela en viktig roll. Dessa produktionsförbättringar ska skapas genom utveckling av robotlösningar och robotceller, som enkelt och problemfritt kan användas för ett flertal arbetsuppgifter inom olika träföretag.

Steffen jobbar dessutom i ett Vinnova finansierat projekt, ARR (Automation in Repair and Remanufacturing), som har målet att höja automationsgraden i elektronikåtervinning och bidra till en mer hållbar produktion och cirkulär ekonomi.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)