Profilbild

Steffen Landscheidt

Doktorand
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
+46470767544
+46706195205
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Steffen är doktorand på företagsforskarskolan ProWOOD – ett samarbete mellan näringslivet, KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet och Tekniska Högskolan i Jönköping. Syftet med ProWOOD är att utveckla innovationsförmågan och öka konkurrensförmågan för svensk, trärelaterad industri.

Mer om ProWOOD kan du hittar här: ProWOOD/sv

Undervisning

Han är ansvarig för fallstudier och projekt i kursen "Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer".

Forskning

Hans forskningsområde syftar till att öka automationsgraden inom svenska träindustrin. I början av doktorandprojektet ligger fokus på att identifiera krav och behov för en framgångsrik övergång till automation och att skapa en djupare förståelse för bakomliggande svårigheter inom träindustrin. I ett senare skede kommer utveckling av robotlösningar och robotceller, som enkelt och problemfritt kan användas för ett flertal arbetsuppgifter inom olika träföretag, att vara i fokus.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)