Profilbild

Sten-Ove Andersson

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446098
44164, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Lektor inom vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Doktorerat inom Medicinsk Pedagogik i Linköping. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet har varit att identifiera kunskapsområdet prehospitalt omhändertagande i militär miljö genom att undersöka vad läkare, sjuksköterskor, sjukvårdare och officerare lär sig om militär sjukvård under förberedelse och utövandet.

Forskning

Artiklar Andersson, S-O., Dahlgren, LO., Lundberg, L., Sjöström, B. The criteria nurses use in assessing acute trauma in military emergency care. Accident and Emergency Nursing, 2007;15; 148-156.

Andersson S-O, Lundberg L, Jonsson A, Tingström P, Dahlgren MA. Interaction, action, and reflection: how medics learn medical care in the Swedish armed forces. Mil Med. 2013;178 (8):861-6.

Andersson S-O, Lundberg L, Jonsson A, Tingström P, Dahlgren MA. Fixing the Wounded or Keeping Lead in the Air—Tactical Officers’ Views of Emergency Care on the Battlefield. Mil Med. 2015;180 (2):224-9.

Doktorsavhandling Militär akutsjukvård i fält – När den övade verkligheten blir verklig. 2014. Diss. Linköping: Linköpings universitet.

Andersson, S-O. (2009). Prehospitalt omhändertagande i militär miljö. B-O. Suserud & L. Svensson (Red.), Prehospital akutsjukvård. (s.77-114). Stockholm: Liber 2009.

Publikationer

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)