Stephanie Carleklev

Stephanie Carleklev

Universitetslektor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är designer (MFA) och universitetslektor i design.

Undervisning

Inom Institutionen fokuserar min undervisning på visuell kommunikation (grafisk design, tryck & informationsdesign) samt på transformativa designpraktiker och pedagogik. Jag undervisar även i design på andra fakulteter och är en del av lärarteamet och examinator i uppdragsutbildningen “Lärande för hållbar utveckling” som riktar sig mot akademisk personal från alla discipliner.

Forskning

Min forskning fokuserar främst på transformativ design och hur filosofiska frågor påverkar den fysiska och performativa praxisen i design, dess teorier och metoder. Efter att ha arbetat för arkitekten Paolo Soleri i sitt experimentella projekt Arcosanti (Arizona / USA) började jag tidigt undersöka sambandet mellan design och hållbarhet och möjliga potential. Det finns en tydlig synergi mellan min undervisning och forskning, som båda syftar till att förstå och stödja nybörjare att engagera, bestå och lyckas utveckla en relationell, inspirerande och omtänksam designpraxis.

Uppdrag

  • Projektledare för projektet Klimatkris (2022) 
  • Biträdande utvärderingsansvarig för Treklöver – kluster 22 (2021/2022)
  • Programansvarig för BA-programmet Design + Change (2015-2016) & BA-programmet Design med inriktning mot hållbarhet (2012-2017)
  • Ledamot i kommittén för hållbar framtider (2013-2016)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))