Stergios Adamopoulos

Stergios Adamopoulos

Professor, gäst
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Stergios Adamopoulos är professor i virkeslära med inriktning mot träegenskaper vid Institutionen för skog och träteknik (SoT). Hans akademiska karriär började 1996 och han har arbetat vid ett flertal universitet och forskningscentra i Grekland, Spanien och Tyskland.

Undervisning

4TS515 Träets struktur, egenskaper och identifiering, 7,5  hp

Forskning

Prof. Adamopoulos leder Gruppen Forest Products (GoFP) med målet att etablera ett framstående, konkurrenskraftigt bidragsfinansierat nav på Linnéuniversitetet med studier av förnyelsebara material och utveckling av miljövänligare produkter för möbler och byggnader. Hans forskning fokuserar på utnyttjandet av skog, kvalitet hos trä, träskydd och modifiering av trä, materialåtervinning, samt trä- och fiberprodukter.

Mina avslutade forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))