Profilbild

Stergios Adamopoulos

Professor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
+46470767547
+46725472218
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Stergios Adamopoulos är professor i virkeslära med inriktning mot träegenskaper vid Institutionen för skog och träteknik (SoT). Hans akademiska karriär började 1996 och han har arbetat vid ett flertal universitet och forskningscentra i Grekland, Spanien och Tyskland.

Forskning

Prof. Adamopoulos leder gruppen Forest Products med målet att etablera ett framstående, konkurrenskraftigt bidragsfinansierat nav på Linnéuniversitetet med studier av förnyelsebara material och utveckling av miljövänligare produkter för möbler och byggnader. Hans forskning fokuserar på utnyttjandet av skog, kvalitet hos trä, träskydd och modifiering av trä, materialåtervinning, samt trä- och fiberprodukter.

Nuvarande medarbetare

 • Reza Hosseinpourpia, forskarassistent
 • Stephen Amiandamhen, postdoktor
 • Venla Hemmilä, doktorand
 • Joran van Blokland, doktorand
 • Wen Jiang, doktorand
 • Grace Jones, doktorand
 • Alma Strkonjic, doktorand

Aktiva projekt

 • "Krypbeteende för miljövänliga träpaneler vid olika belastningssituationer", Karl Erik Önnesjös stiftelse, 2018-2019
 • "Från inhemsk vetestärkelse mot innovativa lim för träpaneler", Lantmännens Foskningstiftelse, 2018-2019
 • "Utnyttjande av förnyelsebar biomassa och restmaterial för tillverkning av miljövänliga biobaserade kompositer", Formas 2016, Forskning för en omställning till en biobaserad samhällsekonomi, 2017-2021
 • "Sustainable use of virgin and recovered raw material streams for innovative bio-based products and business stimulation in Southern Sweden", Familjen Kamprads stiftelse, Forskning & Utbildning 2015, 2017-2019
 • "Nya aspekter på hållfasthetsegenskaper hos värmebehandlat trä vid användning i bärande konstruktioner", Formas årliga öppna utlysningen 2015, 2016-2018
 • "System för kontinuitetsskogsbruk: samband mellan skogsskötsel, virkeskvalitet and ekonomisk lönsamthet", Formas årliga öppna utlysningen 2015, 2016-2018
 • "QualityWBPs - innovativa behandlingar och lim för hög kvalitet, hållbara träbaserade paneler", VINNMER Marie Curie Incoming, 2016-2018
 • "Nya miljövänliga skivmaterial", KK-stiftelsen, 2015-2019
 • "Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS)", Skogssällskapet Foundation, 2018-2021
 • "ProWood+ - Företagsforskarskola med fokus på industriell produktframtagning för en proaktiv träindustri", KK-stiftelsen, 2017-2021

Avslutade projekt

 • "Environmental friendly wood composites with bio-based additives", Crafoordska stiftelsen- Forskning 2016, 2016-2017
 • "Potential of using modified wood for electric guitar making", Strandberg guitars AB, 2016

Faciliteter vid SoT

 • Träd ringanalys, mikroskopi och trä anatomi, analys fiber och densitometri: träd ringstation RinnTech LINTAB 6, glidande mikrotom WSL, släde mikrotom WSL, mikrotom för öka kärnor WSL, forskningsmikroskop Olympus BX63 med fluorescens och polariserat ljus + digitalkamera + bildanalysmjukvara, stereoskop LEICA MZ125 med Olympus digitalkamera, trä cell anatomi programvara WinCELL, fiber analysator Valmet SF5, COX analyssystem ITRAX för X-Ray densitometri och grundämnesanalys, bildanalys densitometri med mjukvaror Lignovision och WinDENDRO, Haflög tillväxtborrar, mikro borrar med Suunto tillväxt hammare
 • Fysikaliska egenskaper: dynamisk ångsorptions anordning (DVS) TA Instruments-Waters Q5000 SA, klimat- och mögelkamrar, klimat och frysrum, torknings- och vakuumugnar, vågar och digitala mikrometrar, kok och sväll testare för paneler IMAL, fuktmätare för flis och fibrer IMAL
 • Kemiska egenskaper: Soxhlet-extraktion, Willey kvarn Polymix, muffelugnar, viskositetsmätare, pH-mätare, gel timer IMAL, dispergeringsanordning ULTRA-TURRAX, uppvärmnings mantlar och plattor, 1 m3 test kammare för provtagning av flyktiga organiska emissioner, tillgång till våt kemi och spektroskopi lab (Institutionen för byggd miljö och energiteknik) för FTIR, GC-MS, FID, TGA, DSC, etc
 • Mekaniska egenskaper och icke-förstörande provning: akustiskt system BING (virke, paneler), stress wave verktyg IML Microhammer (stående träd, stockar, timmer), mekaniskt verktyg IML Fractometer II (öka kärnor), resonans verktyg FAKOPP TreeSonic Timer (stående träd) , ultraljudsverktyget FAKOPP Ultrasonic Timer (plantor, timmer, paneler), ultraljudsverktyg SylvaTest Trio (stående träd, stockar, timmer, byggverksamhet), tillgång till mekanisk provnings lab (Institutionen för byggteknik) med universella provningsmaskiner
 • Komposittillverkning: flishugg Muototerä, limblandare Lödige FM 130D, hydraulisk press
 • Väderometer (testning av färg, beläggningar, ytor): QUV väderkammare inkl. vattenspray Q-labs, fältförsök utomhus vid Asa experimentstation
 • Trätorkning: kontrollerad ång- och vakuumtorkugn
 • Workshop: grundläggande maskinpark för att förbereda prov (t ex tillkapning, planering)

Mina forskargrupper och projekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)