Stig-Arne Mattsson

Stig-Arne Mattsson

Hedersdoktor/affilierad forskare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Stig-Arne Mattsson har mer än 30 års erfarenhet av produktion, logistik, IT och verksamhetsutveckling inom industrin från svenska och internationella företag. Han har varit VD för ett managementkonsultföretag inom området och ansvarig för applikationsutveckling inom ett globalt ledande IT-företag.

Parallellt med sitt arbete i industrin har han under senare år varit adjungerad professor i Supply chain management vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet samt varit forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Stig-Arne är certifierad produktionslogistiker (CFPIM) av den amerikanska organisationen APICS och certifierad logistiker av den europeiska organisationen ELA.

Han har skrivit ett antal fackböcker och ett flertal artiklar som publicerats i internationellt erkända facktidskrifter inom området.

Stig-Arne har varit ordförande i Logistikföreningen Plan och styrelseledamot i European Logistics Association, ELA. 

Publikationer

Samband mellan några olika beslutsvariabler och lagerstyrningseffektivitet i form av kapitalbindning och erhållna servicenivåer. 2016

Användning av bristkostnader för att dimensionera säkerhetslager. 2016

Differentiering av fyllnadsgradsservice för bestämning av säkerhetslager. 2016

Effekter av att jämföra beställningspunkter med redovisat eller disponibelt saldo. 2015

Användning av policybestämd lagerhållningsfaktor för att påverka kapitalbindning i lager. 2015

Användning av antal dagar som parameter vid lagerstyrning. 2015

Differentiering av antal dagar vid dimensionering av säkerhetslager. 2015

Planeringsfrekvensens påverkan på leveransförmåga och kapitalbindning. 2015

Bestämning av orderkvantiteter genom differentiering av täcktider från totalt tillåtet antal order. 2014

Order-to-delivery process performance in delivery scheduling environments. 2009

An order-to-delivery performance model for delivery scheduling environments. 2008

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB