Stina Alriksson

Stina Alriksson

Universitetslektor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43104, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i miljövetenskap och sitter i Kalmar. Du hittar mig på tredje våningen hus Vita.

Undervisning

Jag undervisar främst i kurser som rör företagens frivilliga miljöarbete, t.ex. Miljöledningssystem, Miljö som konkurrensmedel, Samhällsplanering och förvaltning, Miljörätt samt Miljöriskkommunikation.

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger i hur vi kan förändra människors miljöbeteenden för att nå en hållbar utveckling.

Uppdrag

Jag samverkar med näringslivet genom t.ex. uppdragsutbildningar och studentprojekt. De flesta av mina forskningsprojekt sker i samverkan med olika företag och jag handleder årligen examensarbeten på både kandidat- och magisternivå som genomfrös i näringslivet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)