Profilbild

Stina Alriksson

Universitetslektor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46480446773
43104, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är universitetslektor i miljövetenskap och sitter i Kalmar. Du hittar mig på tredje våningen i Kocken nere vid gästhamnen.

Undervisning

Sedan 2015 är jag programansvarig för Miljöanalytikerprogrammet, ett brett naturvetenskapligt program på kandidatnivå. Jag undervisar främst i kurser som rör företagens frivilliga miljöarbete, t.ex. Miljöprojekt, Miljöledningssystem, Samhällsplanering och förvaltning samt Miljöriskkommunikation.

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger i hur vi kan förändra människors miljöbeteenden för att nå en hållbar utveckling. Jag tillhör forskargruppen i miljökemi/miljöriskanalys.

Uppdrag

Jag samverkar med näringslivet genom t.ex. uppdragsutbildninigar och studentprojekt. De flesta av mina forskningsprojekt sker i samverkan med olika företag och jag handleder årligen examensarbeten på både kandidat- och magisternivå som genomfrös i näringslivet..

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)