Jag är professor i svenska språket, och intresserar mig för interaktion mellan människor och hur normer förmedlas språkligt. Jag har bland annat arbetat med forskningsprojektet "Pappa, pappa, barn" som handlade om hur barn och vuxna ser på familjer och relationer, och hur de framställer olika normer för detta i samtal med en pekplatte-app som jag utvecklade för insamling av forskningsdata i projektet. Jag har bland annat också arbetat i forskningsprojektet LekBot, där vi byggde en talande och lekande robot för barn med funktionsnedsättning och analyserade videoinspelade interaktioner med roboten.

Just nu arbetar jag med forskningsprojektet "Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård".

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))