Ansvarig för tentamen och tentamensschema i Växjö. 
Funktionsmailen för Ekonomihögskolan och andra student- och lärarrelaterade ärenden.