Susann Engström

Susann Engström

Studie- och yrkesvägledare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Inom SYV team Växjö arbetar jag bland annat med: 

 • Studie- och yrkesvägledning – val och beslut
 • Vägledning och information kring studiesituationen och studierelaterade frågor som tex antagning, behörighet, val av  program/inriktning/kurser, examen, karriär, tillgodoräknande, studieteknik, lokala regler och legitimation
 • Individuell studieplanering

Ansvarar för följande program:

Grundnivå

 • Europastudier (Statsvetenskap)
 • Personal och Arbetsliv (Valbart huvudområde, se utb.plan)
 • Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård (Pedagogik)
 • Statsvetarprogrammet (Statsvetenskap)
 • Sustainable Democracy and Governance (Statsvetenskap)

Avancerad nivå

 • Pedagogik (Magisterprogram, 60 hp)
 • Pedagogik (Masterprogram, 120 hp)
 • Professionsprogram i pedagogik för undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap. (Magisterprogram, 60 hp)

Fristående kurser på grund- och avancerad nivå som ges av följande institutioner:

 • Institutionen för pedagogik och lärande (PEL) 
 • Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP) 

inom ämnena: 

 • Pedagogik
 • Didaktik
 • Socialpedagogik
 • Specialpedagogik

OBS! Frågor om specialpedagog- och speciallärarprogrammet hänvisas till Anita Gustafsson på Kansliet för Lärarutbildning. Anita Gustafsson, SYV