Susann Paulsson

Susann Paulsson

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Verksam vid Linnèuniversitetet sedan 2014

Undervisning

Undervisning

Undervisar i UVK och FPO kurser inom förskollärarprogrammen LGFOR och LGFOP som ges av institutionen för didaktik och lärarens praktik, DLP.

Kursansvarig för kurser VFU II, uppsamlingsheat för samtliga VFU kurser i de två förskollärarprogrammen samt följande kurser Förskolan barns- första skola, samspel och interaktion i förskolan, Förskollärarprofessionen.

Collaborative Online International Leraning, Coil i kursen Lek, lärande och omsorg 1FL402 mellan LNU och UCLL, campus Hasselt.

Forskning

Magister examnen  2017.

Förskollärarperspektiv på barns skrivande -utifrån ett förstärkt uppdrag

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1143185/FULLTEXT01.pdf

Kandidatexamen 2012.

- Sitt här och språka med mig. En studie om förskolepersonals tankar och resenomang om språkutveckling och barn med språkstörning

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:477959/FULLTEXT01.pdf

Uppdrag

Samverkansansvarig för övningsförskolor.