Susanna Fredriksson

Susanna Fredriksson

Projektledare
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
41047, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar i kustvattengruppen, med ansvar för biologiska undersökningar i Örserumsviken, Västerviks kommun samt kustfiskövervakning inom SRK i Kalmar och Blekinge län. Övervakning av vegetation på hårda bottnar och i grunda havsvikar i Kalmar och Blekinge. Kartläggning, övervakning och återetablering av bandtång/ålgräs på ostkusten. Inventering av invasiva och rödlistade arter. Dykning, drop-video och fjärranalys. Sammanställning och analys av ekologiska data från kustzonen.