Susanna Nordmark

Susanna Nordmark

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Doktor i data- och informationsvetenskap; verksam som lektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM), med huvudfokus på utbildningsteknologi (EdTech), som  är studiet av hur digitala resurser kan användas och vidareutvecklas för att stödja all typ av utbildning, undervisning och lärande. Det gäller oavsett typ, syfte eller användningsområde för resurserna; inom såväl offentlig som privat sektor; på såväl organisatorisk nivå som användarnivå.Området vill även ge djupare insikter i olika digitalt stödda metoder för undervisning och lärande, inklusive skräddarsydd diagnostik (learning analytics) och olika typer av kommunikationsmöjligheter för lärare, elever och föräldrar. Vidare erbjuder utbildningsteknologi fördjupade insikter om digitala administrativa system på organisatorisk nivå, samt system för datadrivet beslutsfattande för exempelvis skolledare och huvudmän.

Undervisning

Mitt huvudsakliga undervisningsintresse ligger inom det tvärvetenskapligt uppbyggda huvudområdet utbildningsteknologi (Educational Technology; EdTech). Jag är biträdande programansvarig för masterprogrammet i utbildningsteknologi (Educational Technology) och jag är även kursansvarig / examinator för ett antal fristående kurser kring digitalisering i skolan. Jag handleder och undervisar även inom kandidatprogrammet Interaktiva medier och webbteknologier.

Forskning

Tilsammans med professor Italo Masiello leder jag forskargruppen och kunskapsområdet EdTechLnu. Forskningen inom EdTechLnu har tre huvudspår, vars syfte är att aktualisera, förändra och förbättra utbildning, undervisning och lärande på flera olika plan, såväl systemiskt/organisatoriskt som användarcentrerat.

  • Utveckling av ny teknologi för att stödja utbildning och lärande.
  • Undersökning av undervisning och lärande där elever och lärare använder digital teknologi.
  • Förändring av utbildningsverksamheter genom implementering av digital teknologi.

Min avhandling A Multimodal Seamless Learning Approach Supported by mobile Digital Storytelling - mDS (2018) fokuserade på samspelet mellan design, informations- & kommunikationsteknik och lärande och resulterade i ett system kallat mDS, vilket omfattar en teknisk lösning i form av en mobilapplikation och en kompletterande webbtjänst, samt en tillhörande arbetsmetod i syfte att implementera mobilt digitalt berättande i olika lärande- och undervisningssammanhang.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)