Susanna Strandberg

Susanna Strandberg

universitetsadjunkt, doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag blev legitimerad sjuksköterska 2013 vid Linnéuniversitetet. 2016 blev jag färdig med min specialistutbildning och magisterexamen i kirurgisk vård vid Karolinska Institutet. Jag har arbetat kliniskt främst inom det kirurgiska vårdområdet och har även varit huvudhandledare inom ULVE.

Jag arbetar som lärare på grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet i Växjö och studerar på forskarutbildningen vid Linnéuniversitetet. 

 

Undervisning

Jag föreläser om pre- och postoperativ vård på sjuksköterskeprogrammet i Växjö. Jag handleder uppsatser på kandidatnivå samt deltar i undervisningen i professionskurserna. 

Forskning

Mitt doktorandprojekt heter "Stödja patienter och anhöriga i ett aktivt deltagande av egenvård i hemmet" och handlar om hur trygg vård i hemmet kan stöttas för äldre personer och deras anhöriga.

Handledare

Mirjam Ekstedt, Cecilia Fagerström & Sofia Backåberg

Tidsplan
2020-2024

Ämne

Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Projektbeskrivning

Samhället står inför utmaningen att möta vårdbehoven hos en åldrande befolkning där majoriteten har minst en kronisk sjukdom som kräver vård. Dessa personer har ofta vård från flera olika vårdgivare men utför trots detta den största delen av vården själva eller tillsammans med en anhörig som egenvård i hemmet. Projektet syftar till att främja trygg vård i hemmet genom innovation och implementering av digitala stödverktyg för egenvård.

Uppdrag

Sedan vårterminen 2022 sitter jag med som doktorandrepresentant i HLK Vårdvetenskap. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))