Susanna Svensson

Susanna Svensson

Administratör
Lokal- och serviceavdelningen
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar som administratör i Infocenter i Hus Stella i Kalmar. 

Till Infocenter är du alltid välkommen för att få allmän information och service. Frågor kring universitetsbiblioteket och lotsning vidare i organisationen. I vår butik säljer vi profilprodukter, kontorsmaterial och kurskompendier. Vi hjälper även till med passerkort.

Stor del av min arbetstid lägger jag på att jobba med konferenser och evenemang via Linnémöten