Jag är dekan vid Ekonomihögskolan och filosofie doktor i nationalekonomi.

Jag har tidigare varit chef för Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF), generaldirektör vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) samt finansråd på Finansdepartementet.