Susanne Alldén

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470767513
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Under HT 2019 undervisar jag grundutbildningsnivå inom Freds- och Utvecklingsstudier, bland annat:
* Fred och utveckling i en global värld (7,5hp)
* Global utveckling och säkerhet (7,5hp)
* Konflikt, Säkerhet, och utveckling (7,5hp)

Forskning

Min forskning fokuserar på olika aspekter av konfliktlösning och fredsbyggande i konfliktdrabbade kontexter, med ett fokus på Afrikas Stora Sjö-region, i synnerhet DR Kongo.

Inom detta har jag en expertis kopplat till arbete att bekämpa (konfliktrelaterat) sexuellt våld, där jag länkar samman 10 års praktisk erfarenhet av att arbeta med att förebygga och tillhandahålla stöd åt överlevare av sexuellt våld, med forskning kring hur förenklade föreställningar av våld och dess konsekvenser påverkar hur problemet angrips.

Ett andra forskningsområde fokuserar på kvinnor, fred och säkerhet inom ramen för konflikttransformering i DR Kongo. Genom att tillhandahålla konkreta exempel från fredsbyggande i fält diskuteras möjligheter och problem med att operationalisera FN:s agenda kring kvinnor, fred och säkerhet. Detta diskuteras i en större kontext med fokus på att adressera pådrivande faktorer av väpnad konflikt.