Susanne Alldén

Susanne Alldén

Lärare, adjungerad
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Under HT 2019 undervisar jag grundutbildningsnivå inom Freds- och Utvecklingsstudier, bland annat:
* Fred och utveckling i en global värld (7,5hp)
* Global utveckling och säkerhet (7,5hp)
* Konflikt, Säkerhet, och utveckling (7,5hp)

Forskning

Min forskning fokuserar på olika aspekter av konfliktlösning och fredsbyggande i konfliktdrabbade kontexter, med ett fokus på Afrikas Stora Sjö-region, i synnerhet DR Kongo.

Inom detta har jag en expertis kopplat till arbete att bekämpa (konfliktrelaterat) sexuellt våld, där jag länkar samman 10 års praktisk erfarenhet av att arbeta med att förebygga och tillhandahålla stöd åt överlevare av sexuellt våld, med forskning kring hur förenklade föreställningar av våld och dess konsekvenser påverkar hur problemet angrips.

Ett andra forskningsområde fokuserar på kvinnor, fred och säkerhet inom ramen för konflikttransformering i DR Kongo. Genom att tillhandahålla konkreta exempel från fredsbyggande i fält diskuteras möjligheter och problem med att operationalisera FN:s agenda kring kvinnor, fred och säkerhet. Detta diskuteras i en större kontext med fokus på att adressera pådrivande faktorer av väpnad konflikt.

Publikationer:

Quattrochi, John, Biaba Rosalie, Nordås Ragnhild, Østby Gudrun, Alldén Susanne, Cikara Aline, Namegabe Esther, Amisi Christine. 2019: “Effects of an empowerment program for survivors of sexual violence on attitudes and beliefs: evidence from the Democratic Republic of Congo”. International Journal for Equity in Health, 18 (149).

Nordås, Ragnhild, Østby, Gudrun, Rustad, Siri Aas, Amisi Christine, Biaba Rosalie, Quattrocchi, John, Alldén, Susanne, Cikara Aline. 2016: Social Inclusion of Survivors of Sexual Violence: How Do Support Programs Work?”, PRIO Paper. Oslo: PRIO.

Nordås, Ragnhild; Gudrun Østby; Rosalie Biaba; Christine Amisi; John Quattrochi; Susanne Alldén; Esther Namegabe & Aline Cikara. 2016, ”From Pain to Empowerment?”, PRIO Paper. Oslo: PRIO.

Alldén, Susanne. 2009: How do International norms travel? Women’s political rights in Cambodia and Timor-Leste. PhD Thesis, Department of Political Science, Umeå University.

Alldén, Susanne. 2009: “Microfinance and post-conflict development: in Cambodia and Timor-Leste”, Journal of Social Issues in Southeast Asia, 24(2).

Alldén, Susanne. 2007, “Internalising the Culture of Human Rights: Securing Women’s Rights in Post-Conflict East Timor”, Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, 8 (1): 1-23.