Susanne Sandberg

Susanne Sandberg

Universitetslektor
Institutionen för marknadsföring Ekonomihögskolan
A2070, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forsknings- och undervisningsområde är internationella affärer, och mer specifikt internationell strategi och marknadsföring.

Undervisning

Undervisningen är nära relaterad till forskningen inom internationella affärer och sker främst på kandidat- och magisternivå med undervisning och kursansvar för kurserna International Business & Global Marketing, International Business Strategy in Emerging Markets och International Marketing of Small and Medium-sized Companies. Jag ansvarar även för uppsatskurserna inom internationella affärer och internationella affärsstrategier på såväl kandidat- som magisternivå.

Forskning

Forskning bedrivs inom ramen för forskningscentret Center for International Business Studies on Emerging Markets (CIBEM) vid Ekonomihögskolan i Kalmar, med ett fokus på internationaliseringsprocesser hos små och medelstora företag (SMF) på tillväxtmarknader. I forskningen genomförs dels kvantitativa enkätstudier av SMFs i södra Sverige som etablerat sig på tillväxtmarknaderna i Baltikum, Polen, Ryssland och Kina; dels kvalitativa studier av kinesiska företag i Yangtze River Delta-området som är i en uppstartsfas av sin internationalisering, kinesiska handelsplattformar i Kina och Europa samt studier av ledarskap hos svenska företagsledare etablerade i Kina.

Publiceringar har gjorts i bland annat Journal of International Management, International Marketing Review och International Business Review. Återkommande deltagande på konferenser som Academy of International Business och European International Business Academy. Reviewer bland attat för journaler som International Small Business Journal, International Marketing Review, European Business Review och Baltic Journal of Managment.

Uppdrag

Programansvarig för kandidatprogrammet Internationella Affärer samt för det ettåriga magisterprogrammet International Business Strategy. För magisterprogrammet projektleds ett utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet under 2016 och 2017 med finansiering av KK-stiftelsen. Ledamot i Ekonomihögskolans fakultetsstyrelse.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))