Susanne Sandberg

Susanne Sandberg

Docent
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forsknings- och undervisningsområde är internationella affärer, och mer specifikt internationell marknadsföring, strategi och entreprenörskap. 

Undervisning

Undervisningen är nära relaterad till forskningen inom internationella affärer och sker främst på kandidat- och masternivå med specifikt kursansvar för kurserna 'International Business Strategy' - capstone kurs på kandidatprogrammet International Business innehållande Global Challenge Simulation där studenterna genomför beslutsfattande för internationell affärsverksamhet, 'Global Challenges and Opportunties' - introduktionskurs på International Business Strategy masterprogram som ger en tvärvetenskaplig inblick i globala utmaningar och möjligheter för internationella företag, samt 'Internationalization of Entrepreneurial Firms' - masterkurs i samarbete med Kalmar Science Park där studenterna skriver ett International New Venture Proposal för ett start-up företag. Jag ansvarar även samt är examnator/handledare för uppsatskurserna inom internationella affärer och internationella affärsstrategier på såväl kandidat- som magisternivå, samt huvud/bihandledare för doktorander.

Externfinansierade utbildningsrelaterade projekt:

2019-2023  Erasmus+ projekt; lokal projektledare i projektet 'International Entrepreneurship Network for PhD and PhD Supervisor Training' för LNU i samarbete med universitet i Aalborg, Lappenraanta, Tartu och Siegen. Ansvarig för Intellectual Output 1; PhD Course in Authentic Leadership samt för genomförandet av en kurs kring AL för handledare till doktorander i mars 2022.

2016-2018  AVANS-projekt; huvudsökande och mottagare av finansiering från KK-stiftelsen för projektet ‘International Business Strategy 2.0’, ett utvecklingsprojekt av det existerande ettåriga magisterprogrammet till ett tvåårigt masterprogram.

Forskning

Sedan jag försvarade avhandlingen ‘Internationalization processes of SMEs: entering and taking off from emerging markets’ har jag haft möjlighet att bredda och fördjupa mina forskningsintressen, till exempel inom internationell (transnationell och flyktingars) entreprenörskap, och strategi (internationella SMFs motståndskraft i turbulenta tider).

Publikationer har gjorts t.ex. Journal of Business Research, International Business Review, International Marketing Review, European Business Review, Journal of International Entrepreneurship and International Journal of Entrepreneurship and Small Business.

Kontinuerlig granskare för vetenskapliga tidskrifter, bok- och projektförslag och konferenspapper inom internationella affärer för konferenser som jag regelbundet deltar i; Academy of International Business, European International Business Academy och McGill International Entrepreneurship (presentatör, panelmedlem, track/session-ordförande). Deltagande i planering och genomförande av workshop och konferens (senast McGill International Entrepreneurship conference i Kalmar i augusti 2023).

Deltar i editorial board för International Journal of Business and Globalization och del av guest editorial team för Special Issues inom “Entrepreneurship, Migration, and Family in Peripheral Contexts - Avenues for Growth and Internationalisation” i International Journal of Entrepreneurship and Small Business, och “Migrant and Diaspora Entrepreneurs in International Entrepreneurship” i Journal of International Entrepreneurship.

Externfinansierade forskningsprojekt:

2020-2021  ‘Untapped Language Talent - Migrant Resources in Business and Entrepreneurship’, Workshops i Odense, Danmark, Kalmar, Sverige och Åbo, Finland. Finansierat av NOS Workshop-medel från Vetenskapsrådet.

2016-2018  ‘Transnational Entrepreneurial firms – a sustainable growth for Nordic entrepreneurs?’. Workshops i Odense, Danmark and Kalmar, Sverige. Finansierat av NOS Workshop-medel från Vetenskapsrådet.

2016-2018  Följeforskare i projekt kring sex inkubatorer och internationalisering av deras start-ups. Finansierat av Tillväxtverket.

2013-16  Yin Yang Management i samarbete med Stockholm School of Business kring kinesiskt vs västerländskt ledarskap i svenska dotterbolag i Kina. 

2010-2013  Uppföljningsstudie av 203 SMFs från avhandlingsprojektet för att följa påverkan av den ekonomiska recessionen. Finansiering av Handelsbankens forskningsfonder.

2005-2013  Avhandlingsprojektet 'Internationalization Processes of Small and Medium Sized Enterprises in Emerging Markets (ISME) entering and taking off from emerging markets'. Finansierat av Handelsbankens forskningsfonder.

Uppdrag

Programansvarig för tvåårigt masterprogram i International Business Strategy (föräldraledig hösten 2022-våren 2024), tidigare programansvarig för ettåriga programmet och projektledare för utvecklingen av det till ett tvåårigt masterprogram från 2018.

Tidigare programansvarig för kandidatprogrammet i International Business och ansvarig för överföringen av programmet till engelska 2019.

Ledamot av fakultetsstyrelsen vid Ekonomihögskolan.

Samarbete i undervisning och spridning av forskning; arbetar med live-cases i kandidat- och masterkurser, presentationer för samhället t.ex. Kalmarsund Promotion, Rotary, CIL etc.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)