Susanne Syrén

Susanne Syrén

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470708380
+46725941330
44187, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Mina intresse- och forskningsområden är företrädesvis relaterade till långvarig och allvarlig psykisk ohälsa och till familjens situation i samband med psykisk ohälsa

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)