Suzanne Petersson

Suzanne Petersson

Leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som legitimerad psykolog och psykoterapeut vid Smärtenheten, Samrehab, Region Kalmar län. Tidigare har jag arbetat inom vuxenpsykiatrin och under de senaste 20 åren på AnorexiBulimiCenter. Under mina år som psykolog har jag arbetat med hjärtinfarkt- och smärtpatienter parallellt med mitt arbete inom psykiatrin. 

Forskning

Jag kombinerar mitt kliniska arbete med forskning och mitt forskningsområde är inom ätstörningar. Disputerade 2017 med en avhandling om ätstörningar och perfektionism: ”Flawless beyond reach and reason - Aspects of perfectionism in eating disorders”. För närvarande gör jag en RCT-studie om Affektskola som tilläggsbehandling vid ätstörningsbehandling och en prediktorstudie där jag undersöker prediktorer för utvecklandet av mer långvarig ätstörning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)