Suzanne Petersson

Suzanne Petersson

Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Fil Dr, Affilierad forskare
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som legitimerad psykolog, psykoterapeut och forskare vid Samrehab, Region Kalmar län. Tidigare har jag arbetat inom vuxenpsykiatrin och under 20 år på AnorexiBulimiCenter. Genom åren har jag arbetat med hjärtinfarkt- och smärtpatienter parallellt med mitt arbete inom psykiatrin. 

Undervisning

Är handledare på Vetenskapsmetodik, forsknings- och bioetik, 16 hp, Linköpings universitet ("FORSS-Kursen"). Undervisar på Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med kognitiv beteende-terapeutisk (KBT) inriktning på uppdrag av KBT-Sydost.

Forskning

Jag kombinerar mitt kliniska arbete med forskning och mina forskningsområden är ätstörningar, långvarig smärta och förlängd sorg. Disputerade 2017 med en avhandling om ätstörningar och perfektionism: ”Flawless beyond reach and reason - Aspects of perfectionism in eating disorders”. För närvarande utforskar jag bland annat sorgerelaterat undvikande (tillsammans med medlemmar ur Linnéuniversitetes forskargrupp ICARE). Vi har låtit översätta ett självskattningsinstrument, Grief Related Avoidance Questionnaire, GRAQ. Vi kommer att utvärdera de psykometriska egenskaperna hos instrumentet och undersöka hur sorgerelaterat undvikande är relaterat till psykisk ohälsa. Jag är också klinisk koordinator i DAHLIA-forskningsgruppen som konstruerar, implementerar och utvärderar en digital behandling för patienter med långvarig smärta. DAHLIA utgår från Karolinska Institutet, men genomförs i samarbete med Linneúniversitetet, Örebro och Uppsala universitet, KU Leuven, Maastricht University och Stanford University.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)