Sven-Erik Sandström

Sven-Erik Sandström

Professor
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Radarmätning för uppskattning av virkesmängden i skogsbestånd

En uppskattning av virkesmängden i ett skogsbestånd kan fås ur satellit-data. Det finns också optiska metoder som mäter det enskilda trädet och på så sätt ersätter manuell mätning.

Metoder som är markbaserade och mäter längs ett stråk är ett mellanting när det gäller kapacitet och noggrannhet. Den metod som avses här bygger på den förändring i utbredningen av elektromagnetiska vågor som sker när vågorna passerar genom skog. Detta svarar mot det samband som är känt som Fermats princip. Genom noggrann mätning kan skillnader i uppmätt avstånd användas som indikation på virkesvolymen i ett bestånd.

För detta används portabla bredbandiga antenner i kombination med så kallad mjukradio. Begreppet syftar på att elektronik ersätts med mjukvara i en dator. Detta gör det möjligt att utföra signalbehandling i en så kallad USRP-modul utan omfattande elektronikkonstruktion.

Mätmetoden har utvecklats under några år och kan nu användas fältmässigt. Principen är, enkelt uttryckt, att avståndet mellan antennerna mäts med så kallad FMCW-teknik, en form av frekvensmodulering. Mätningarna ger små skillnader i avstånd som beror av skogens egenskaper. Grov skog ger stor vägskillnad medan gles, klen skog ger liten vägskillnad.

Film: Radarteknik kan ge säkrare mätning av skogsbestånd.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)