Sven Nordebo

Professor
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
+46470708193
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))