Undervisning

Sven-Olof Collin undervisar i bolagsstyrning och redovisning, men framför allt handleder han examensarbeten inom bolagsstyrning, redovisning och revision, samt handleder doktorander

Forskning

Hans forskning är fokuserad på hur företag styrs. På engelska benämns forskningsområdet corporate governance, och på svenska företagsstyrning alternativt bolagsstyrning.

Tidigare hade Sven-Olof sitt fokus på ägarfrågor och ledarskapsrekrytering, där de svenska företagsgrupperna och de kommunala bolagen undersöktes. Därefter har han inkluderat redovisningens och revisionens roll, samt styrningens betydelse för företagets utvecklingsförmåga, där han studerade ridskolor. Idag är hans forskning inriktad på ägarstrategier, det vill säga, hur ägare utformar sin styrning genom att använda de olika styrmekanismer som finns tillhanda. Numera ingår också familjeföretaget och finansanalytikerna bland hans empiriska objekt.

Praktisk deltar han främst i samhället genom debattartiklar.

Sven-Olof är medlem av forskningsmiljön Bolagsstyrning vid Linnéuniversitetet (The Corporate Governance research group at Linnæus University). Miljön består av forskare från olika ämnesområden med intresse för bolagsstyrningsfrågor.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))