Ted Gunnarsson

Ted Gunnarsson

Bibliotekarie
Universitetsbiblioteket
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag tillhör sektion Vetenskaplig kommunikation på Universitetsbiblioteket. I mina arbetsuppgifter ingår:

  • Bibliografisk granskning och publicering i DiVA
  • DiVA-support
  • Support för uppsatser i DiVA
  • Publiceringsstöd
  • Frågor rörande öppen vetenskap
  • Bibliometri
  • Forskningsdatafrågor genom universitetets DAU (Data Access Unit)
  • Support för referenshanteringsprogram (Zotero)