Jag tillhör sektion Vetenskaplig kommunikation på Universitetsbiblioteket. I mina arbetsuppgifter ingår:

  • Bibliografisk granskning och publicering i DiVA
  • DiVA-support
  • Support för uppsatser i DiVA
  • Publiceringsstöd
  • Open access-frågor
  • Bibliometri
  • Katalogisering