Jag jobbar som kommunikatör i Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation, och är kontaktperson för Fakulteten för konst och humaniora.

Undervisning

Arbetar 20% på Institutionen för design, bland annat med undervisning inom grafisk design och visuell kommunikation.