Thomas K Bader

Thomas K Bader

professor, prefekt
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
+46470767579
+46725225978
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som professor och prefekt vid institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet delar jag min tid mellan undervisning, forskning och administrativa uppgifter.

Huvudområden i mitt undervisnings- och forskningsarbete är bärande träkonstruktioner och trämekanik. Min kärnkompetens omfattar experimentella och numeriska metoder inom mekanik, vilka jag tillämpar i undervisning och i forskning. Sedan juli 2019 är jag professor i byggteknik. September 2016 hade jag blivit utnämnt docent med inriktning mot konstruktionsteknik vid Linnéuniversitetet och jag har en docentur i material- och strukturmekanik från TU Wien. Innan dess har jag arbetat som post-dok forskare vid Institutionen för Mekanik hos Material och Strukturer vid Tekniska Universitetet i Wien. Jag har skrivit min doktorandsavhandling inom området trämekanik och min masterutbildning i byggteknik gjordes vid samma institution som där jag skrev min avhandling.

Undervisning

Vid institutionen för Byggteknik är jag lärare inom konstruktionsteknik, där jag ger en kurs i konceptuell konstruktionteknik på avancerade nivå inom masterutbildningen i hållbar konstruktionsteknik. Jag har undervisat i projekt Expertkompetens för hållbart träbyggande. Kurserna i det senare projektet är utvecklade i samverkan med näringslivet med syfte att stärka kompetensen hos praktiserande ingenjörer. Jag handleder exjobb på så väl högskoleingenjörs- och magisternivå och jag  handleder doktorander i byggteknik. Syftet med mitt undervisningsarbete är att öka kunskapen kring trä som bärande konstruktionsmaterial hos framtidens ingenjörer. En djupgående kompetens i träprodukters egenskaper kan bidra till att olika intressenter ser potentialen som finns i byggkonstruktioner uppförda med trä.

Forskning

Mina huvudområden i forskning omfattar trämekanik i olika längdskalor, experimentell karakterisering av trä och träprodukter, numerisk simulering av trä vid olika längdskalor, förband i träkonstruktioner, numerisk modellering av träkonstruktioner och beräkning av hållfastheten i träkonstruktioner. Min forskning syftar till att utveckla beräknings- och analysmetoder med syfte att få en förbättrad förståelse av materialet eller komponenten av trä i en bärande konstruktion. I min forskning tillämpas avancerade experimentella metoder för att fastställa lämplig data som underlag för beräkningsmodeller. Avancerad numerisk modelleringsteknik kan bidra till att utveckla mer sofistikerade konstruktionsmetoder för bärande träkonstruktioner i framtiden.

Uppdrag

Sedan 1 augusti 2018 är jag prefekt på institutionen för bygtteknik.

Thomas Bader forskar om förband i träkonstruktioner.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Dataset (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))