Profilbild

Thomas K Bader

docent, prefekt
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
+46470767579
+46725225978
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Som docent och prefekt vid institutionen för Byggteknik vid Linnéuniversitetet delar jag min tid mellan undervisning, forskning och administrativa uppgifter.

Huvudområden i mitt undervisnings- och forskningsarbete är bärande träkonstruktioner och trämekanik. Min kärnkompetens omfattar experimentella och numeriska metoder inom mekanik, vilka jag tillämpar i undervisning och i forskning. Sedan april 2016 jobbar jag som lektor vid Institutionen för Byggteknik och sedan september 2016 är jag docent i byggteknik med inriktning mot konstruktionsteknik. Innan dessa har jag arbetat som post-dok forskare vid Institutionen för Mekanik hos Material och Strukturer vid Tekniska Universitetet i Wien. Jag har skrivit min doktorandsavhandling inom området trämekanik och min masterutbildning i byggteknik gjordes vid samma institution som där jag skrev min avhandling.

Undervisning

Vid institutionen för Byggteknik är jag lärare inom träkonstruktionsteknik, där jag framför allt ger kurser på avancerade nivå inom magisterutbildningen i konstruktionsteknik och inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande. Kurserna i det senare projektet är utvecklade i samverkan med näringslivet med syfte att stärka kompetensen hos praktiserande ingenjörer. Jag handleder exjobb på så väl högskoleingenjörs- och magisternivå och medverkar också i handledning av doktorander i byggteknik. Syftet med mitt undervisningsarbete är att öka kunskapen kring trä som bärande konstruktionsmaterial hos framtidens ingenjörer. En djupgående kompetens i träprodukters egenskaper kan bidra till att olika intressenter ser potentialen som finns i byggkonstruktioner uppförda med trä.

Forskning

Mina huvudområden i forskning omfattar trämekanik i olika längdskalor, experimentell karakterisering av trä och träprodukter, numerisk simulering av trä vid olika längdskalor, förband i träkonstruktioner, numerisk modellering av träkonstruktioner och beräkning av hållfastheten i träkonstruktioner. Min forskning syftar till att utveckla beräknings- och analysmetoder med syfte att få en förbättrad förståelse av materialet eller komponenten av trä i en bärande konstruktion. I min forskning tillämpas avancerade experimentella metoder för att fastställa lämplig data som underlag för beräkningsmodeller. Avancerad numerisk modelleringsteknik kan bidra till att utveckla mer sofistikerade konstruktionsmetoder för bärande träkonstruktioner i framtiden.

Uppdrag

Prefekt sedan 1 augusti 2018

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))