Thomas K Bader

Thomas K Bader

Professor, prefekt
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som professor och prefekt vid institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet delar jag min tid mellan undervisning, forskning och administrativa uppgifter.

Huvudområden i mitt undervisnings- och forskningsarbete är bärande träkonstruktioner och trämekanik. Min kärnkompetens omfattar experimentella och numeriska metoder inom mekanik, vilka jag tillämpar i undervisning och i forskning. Sedan juli 2019 är jag professor i byggteknik. September 2016 hade jag blivit utnämnt docent med inriktning mot konstruktionsteknik vid Linnéuniversitetet och jag har en docentur i material- och strukturmekanik från TU Wien. Innan dess har jag arbetat som post-dok forskare vid Institutionen för Mekanik hos Material och Strukturer vid Tekniska Universitetet i Wien. Jag har skrivit min doktorandsavhandling inom området trämekanik och min masterutbildning i byggteknik gjordes vid samma institution som där jag skrev min avhandling.

Undervisning

Vid institutionen för Byggteknik är jag lärare inom konstruktionsteknik, där jag ger en kurs i konceptuell konstruktionteknik på avancerade nivå inom masterutbildningen i hållbar konstruktionsteknik. Jag har undervisat i projekt Expertkompetens för hållbart träbyggande. Kurserna i det senare projektet är utvecklade i samverkan med näringslivet med syfte att stärka kompetensen hos praktiserande ingenjörer. Jag handleder exjobb på så väl högskoleingenjörs- och magisternivå och jag  handleder doktorander i byggteknik. Syftet med mitt undervisningsarbete är att öka kunskapen kring trä som bärande konstruktionsmaterial hos framtidens ingenjörer. En djupgående kompetens i träprodukters egenskaper kan bidra till att olika intressenter ser potentialen som finns i byggkonstruktioner uppförda med trä.

Forskning

Mina huvudområden i forskning omfattar trämekanik i olika längdskalor, experimentell karakterisering av trä och träprodukter, numerisk simulering av trä vid olika längdskalor, förband i träkonstruktioner, numerisk modellering av träkonstruktioner och beräkning av hållfastheten i träkonstruktioner. Min forskning syftar till att utveckla beräknings- och analysmetoder med syfte att få en förbättrad förståelse av materialet eller komponenten av trä i en bärande konstruktion. I min forskning tillämpas avancerade experimentella metoder för att fastställa lämplig data som underlag för beräkningsmodeller. Avancerad numerisk modelleringsteknik kan bidra till att utveckla mer sofistikerade konstruktionsmetoder för bärande träkonstruktioner i framtiden.

Uppdrag

Sedan 1 augusti 2018 är jag prefekt på institutionen för bygtteknik.

Thomas Bader forskar om förband i träkonstruktioner.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Dataset (Referee­granskat)

 • Schweigler, M., Bader, T.K., Bocquet, J., Lemaitre, R., Sandhaas, C. (2019). Database of embedment parameters from soft- and hardwoods. Växjö, Sweden, Linnaeus University.

  The database includes embedment parameters from in total 1565 tests, taken from 7 reports originating from ENSTIB/LERMaB Epinal, Vienna University of Technology (IMWS, TU Wien), Linnaeus University Växjö (LNU), TU Delft and Karlsruhe Institute of Technology (KIT).It compromises parameters from embedment test on 6 soft- and hardwood spieces, 4 wood-based products, 4 dowel diameter, loaded at 7 different load-to-grain angles.

  The embedment parameters can be used to describe load-displacement curves of steel dowels embedded in wood, being exploited in numerical models for single-dowel connections.

  Embedment parameters given in the database are explained and discussed in:Schweigler, M., T. K. Bader, J.F. Bocquet, and C. Sandhaas (2019). "Embedment test analysis and data in the context of phenomenological modeling for dowelled timber joint design." In: Proceedings of INTER/52-07-08 , Tacoma, USA.

  Update:2020-07-06: Parameters from embedment tests on birch (solid timber) are added Benistand, T. (2020).

  References:

  The database includes embedment parameters taken from following reports:

  Benistand, T. (2019). “Comportements structurels des Essences de bois feuillus français en vue de leur meilleure intégration aux Eurocodes 5.” PhD thesis. University of Lorraine, France (in progress).

  Benistand T, Bleron L., Bocquet J.F (2020) " Embedding Strength Prediction for European Hardwood Species" In: Proceedings INTER/53-07-9.

  Blaß, H. J. and T. Uibel (2007). “Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln in Brettsperrholz (in German)”. In: Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau Band 8.

  Lemaître, R. (2020). “Développement d’un outil de calcul non linéaire de dimensionnement d’assemblages bois tridimensionnels soumis à des torseurs plans.” PhD thesis. University of Lorraine, France.

  Sandhaas, C., G.J.P. Ravenshorst, H.J. Blass, and J.W.G. van de Kuilen (2013). “Embedment tests parallel-to-grain and ductility aspects using various wood species”. In: European Journal of Wood and Wood Products 71(5), pp. 599–608.

  Schweigler, M., T. K. Bader, G. Hochreiner, G. Unger, and J. Eberhardsteiner (2016). “Load-to-grain angle dependence of the embedment behavior of dowel-type fasteners in laminated veneer lumber”. In: Construction and Building Materials 126, pp. 1020–1033.

  Schweigler, M., T. K. Bader, J. Vessby, and J. Eberhardsteiner (2017). “Constrained displacement boundary conditions in embedment testing of dowel-type fasteners in LVL”. In: Strain 53(6). DOI: 10.1111/str.12238.

  .