Thomas K Bader

Thomas K Bader

professor, prefekt
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som professor och prefekt vid institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet delar jag min tid mellan undervisning, forskning och administrativa uppgifter.

Huvudområden i mitt undervisnings- och forskningsarbete är bärande träkonstruktioner och trämekanik. Min kärnkompetens omfattar experimentella och numeriska metoder inom mekanik, vilka jag tillämpar i undervisning och i forskning. Sedan juli 2019 är jag professor i byggteknik. September 2016 hade jag blivit utnämnt docent med inriktning mot konstruktionsteknik vid Linnéuniversitetet och jag har en docentur i material- och strukturmekanik från TU Wien. Innan dess har jag arbetat som post-dok forskare vid Institutionen för Mekanik hos Material och Strukturer vid Tekniska Universitetet i Wien. Jag har skrivit min doktorandsavhandling inom området trämekanik och min masterutbildning i byggteknik gjordes vid samma institution som där jag skrev min avhandling.

Undervisning

Vid institutionen för Byggteknik är jag lärare inom konstruktionsteknik, där jag ger en kurs i konceptuell konstruktionteknik på avancerade nivå inom masterutbildningen i hållbar konstruktionsteknik. Jag har undervisat i projekt Expertkompetens för hållbart träbyggande. Kurserna i det senare projektet är utvecklade i samverkan med näringslivet med syfte att stärka kompetensen hos praktiserande ingenjörer. Jag handleder exjobb på så väl högskoleingenjörs- och magisternivå och jag  handleder doktorander i byggteknik. Syftet med mitt undervisningsarbete är att öka kunskapen kring trä som bärande konstruktionsmaterial hos framtidens ingenjörer. En djupgående kompetens i träprodukters egenskaper kan bidra till att olika intressenter ser potentialen som finns i byggkonstruktioner uppförda med trä.

Forskning

Mina huvudområden i forskning omfattar trämekanik i olika längdskalor, experimentell karakterisering av trä och träprodukter, numerisk simulering av trä vid olika längdskalor, förband i träkonstruktioner, numerisk modellering av träkonstruktioner och beräkning av hållfastheten i träkonstruktioner. Min forskning syftar till att utveckla beräknings- och analysmetoder med syfte att få en förbättrad förståelse av materialet eller komponenten av trä i en bärande konstruktion. I min forskning tillämpas avancerade experimentella metoder för att fastställa lämplig data som underlag för beräkningsmodeller. Avancerad numerisk modelleringsteknik kan bidra till att utveckla mer sofistikerade konstruktionsmetoder för bärande träkonstruktioner i framtiden.

Uppdrag

Sedan 1 augusti 2018 är jag prefekt på institutionen för bygtteknik.

Thomas Bader forskar om förband i träkonstruktioner.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Dataset (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))