Thomas Ericson

Thomas Ericson

Universitetslektor
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i grundkurserna i mikroekonomi och makroekonomi, samt handleder skrivandet av uppsatser.

Forskning

Min forskning är inriktad mot arbetsmarknaden för äldre personer som arbetar efter 65 års ålder.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))