Thomas Holgersson

Thomas Holgersson

Professor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

~

Undervisning

Jag undervisar kurser i statistik på samtliga nivåer och matematik på grundnivå.

Forskning

Min forskning är inriktad mot multivariat analys, stokastiska matriser och analys av högdimensionella data, speciellt mot de klassiska kompakta grupperna och tillämpningar inom sannolikhetslära och statistik.

Uppdrag

Biträdande redaktör på Journal of Multivariate Analysis

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)