Thomas Holgersson

Thomas Holgersson

Professor
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Thomas är professor i statistik. Hans forskning är inriktad mot analys av högdimensionella data, dvs mycket stora datamängder, där varje observation inkluderar ett stort antal variabler. Det kan exempelvis handla om studier inom regional utveckling med flera hundra varaibler mätta på varje regional enhet, exempelvis kommun eller församling. Forskningen handlar om att utveckla metoder för att kunna dra rättvisande slutsatser från den här typen av statistiska undersökningar.
AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)