Thomas Nordström

Thomas Nordström

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470767822
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i vetenskaplig metod, statistik, psykometri, pedagogisk psykologi och i kurser om läs- och skrivsvårigheter, främst på psykolog- och speciallärarprogrammet

Forskning

Min forskning handlar om individanpassningar, assisterande teknik, läs- och skrivsvårigheter, funktionsnedsättningar samt metodutveckling för evidensbaserade interventioner

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))