Doktorand i vårdvetenskap Avhandlingsämne: Hur upplever patienter med metastaser i ryggkotpelaren en undersökning med magnetkamera (MRT)?

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)