Thony Ragnarsson

Thony Ragnarsson

Universitetsadjunkt
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
23077, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

I min roll som programansvarig för Idrottsvetarprogrammet arbetar jag ständigt med ledaruppgifter så som programutveckling, bereda och uppdatera utbildningsplanen, sammankalla och leda programråd och studentråd, samordna kurser både inom programmet och med fakultetens övriga kurser, studentkontakter, genomföra och följa upp programvärderingar, överblick över eventuella praktikinslag, representera programmet i formella sammanhang m.m. Utöver ovanstående så har jag en god organiseringsförmåga, ser ofta lösningar och inte hinder och min utgångspunkt är att allt går att lösa. Jag är lyhörd och har en förmåga att känna av stämningar i rummet och är lätt att samarbeta med. Sedan januari 2022 är jag också skyddombud för fakulteten samhällsvetenskap. Där mina hudusakliga uppgifter är att representera personal på institutitionen idrottsvetenskap.

Min högsta akademiska utbildning är magisterexamen i Idrottsvetenskap (Vt 2018). Samt att jag utbildade mig till lärare i Idrott & Hälsa på GIH, Stockholm och tog min lärarexamen våren 93.

Undervisning

Utöver rollen som programledare undervisar jag inom Träningslära, Fysiologi, Anatomi, Friluftsliv, HLR, Hälsofrämjande fysisk aktivitet m.m. Jag är även kursansvarig för 8 st delkurser och i den rollen ingår, schemaplanering, personaltillsättning, kursutveckling, ekonomiskt ansvar, studentkontakter m.m.