Tina Karlsson

Tina Karlsson

Studievägledare, fakulteten för teknik
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
B344D, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Studie- och yrkesvägledare i Växjö och Kalmar på: 

  • Teknik och Ingenjörsprogram
  • Sjöfartsprogram 
  • Skog och Träprogram 
  • Basår/termin 
  • Relaterade Mastersutbildningar

Jag har ordinarie arbetstid mellan 8:00 - 16:30. Jag stänger av telefonen vid möten och andra bokningar. Det går även bra att mejla sin fråga. Jag finns i hus M på bottenplan rakt fram från entrén.

Study- and career counselor in Växjö and Kalmar:

  • Technology and Engineering
  • Maritime Applications
  • Forest and Wood technology 
  • Related Master's programs

I have regular working hours between 8:00 - 16:30. I turn off the phone at meetings and other bookings. You can also email your question. I have my office in house M on the bottom floor straight from the entrance.

Uppdrag

 Det kan dyka upp många frågor och funderingar både före och under utbildningstiden som du kan behöva diskutera med en studievägledare.

Vet du inte vad du vill läsa eller om universitetet är något för dig? Våra studievägledare finns till för att vägleda och ge dig verktyg att kunna fatta välgrundade studieval.

Samtalet med studievägledaren kan handla allmänt om studier eller mer specifika frågor som rör ditt ämne eller program. Din kontakt med en studievägledare är alltid skyddad av tystnadsplikt.

It can appear many questions and concerns before and during the education that you may need to discuss with a student counselor.

Don´t you know what you want to study or if the university is something for you? Our study counselors are available to guide and provide tools to make informed study choices.

In the meeting with the student counselor can generally be about studies or more specific questions concerning your subject or program. Your contact with a student counselor is always protected by confidentiality.