Tina Lindahl

Tina Lindahl

Bibliotekarie
Universitetsbiblioteket
Hus Stella, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar på det Medicinska e-biblioteket samt tillhör sektion Lärmiljö där jag ingår i det undervisande teamet.