Tinh Sjökvist

Tinh Sjökvist

Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag forskar på institutionen Skog och Träteknik och är teknisk doktor inom skogsindustriella produktionssystem. Min grundexamen är från Lunds Tekniska Högskola där jag har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik med specialisering inom ytkemi.

Som doktorand var jag kopplad till The Bridge-ett strategiskt samarbete mellan IKEA och Linnéuniversitetet.

Innan jag började jobba på Linnéuniversitetet har jag arbetat inom massaindustrin med specialisering inom massatorkning där jag designade torkmaskiner.

Undervisning

Jag föreläser på kursen 2TS343 Träförädlingsteknik där jag presenterar olika ytbehandlingssystem och processer.

Utöver det tittar jag på hur man kan utveckla ingenjörsprogrammet för skog och träteknik.

Forskning

Mitt forskningsområde är bland annat interaktionen mellan färg och trä för att finna samband mellan olika färgsystem och trätyper.

Bland annat har jag funnit att gran med lång densitet (dvs. frodvuxet) kan vara det bästa att använda som fasadmaterial då virkesegenskapen ger färre sprickor och därmed en hållbarare målad yta.

Jag är väldigt intresserad av hur olika virkesegenskaper påverkar vattenförhållandet för olika träslag och hur transportprocessen ser ut i trästrukturen. Där har jag bland annat sett att det kan snarare vara de vattenlösliga extraktivämnen som bidrar till en högre vattenupptag för splintveden hos gran, snarare än att kärnveden har låg permeabilitet.

Jag tittar även på hur man kan minska mängden mögel på målade fasader genom att tillsätta antioxidanter i färgen. Antioxidanter kan ge en synergieffekt tillsammans med befintliga biocider så man kan minska mängden bekämpningsmedel med bibehållen effekt mot mögel.

  

Tinh Sjökvist Linnéstipendiat 2018 för att minska mängden miljögifter hos målade fasader.

  

Tinh Sjökvist presenterar sin forskning inom the Bridge, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA, om hur man väljer trä så att målat virke håller längre.

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)