Uppdrag

Sedan 2019 är jag utlånad på 100% till FTK där jag är placerad på kansliet och arbetar med it-support, inköp, AV-teknik m.m i hus B/D