Tobias Björklund

Tobias Björklund

Universitetsadjunkt
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är en engagerad adjunkt som brinner för utbildning i olika former. Har sedan 2002 då jag blev klar gymnasielärare (historia och samhällskunskap) jobbat med utbildning på ett eller annat sätt både inom skola och idrott. Under åren har jag samlat på mig erfarenheter som gymnasielärare, folkhögskolellärare, skolledare, speciallärare och idrottsutbildare. Att med stöd av mina erfarenheter få vara med och bidra till blivande lärares utveckling ser jag som en priviligium.

Undervisning

Jag undervisar i kurser inom speciallärutbildningen, specialpedagogutbildningen samt UVK (utbildningsvetenskaplig kärna) kurser inom främst ämneslärarutbildningen. Kurser som jag är delaktig i rör skolans roll i samhället och de samhälliga villkor som påverkar både skolan i stort och lärarens dagliga arbete. Frågor kring värdegrund och demokrati och hur de relateras till lärarens uppdrag är ofta i fokus i delar jag är inblandad i. 

Forskning

Jag har förmånen att få vara del av ett forskningsprojekt som undersöker vilka möjligheter assisterande teknik har att bidra till elevers läs- och skrivutveckling inom anpassad skola. Projektet startade igång under HT22 och är ett tre år långt projekt. 

https://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/finansierade-forskningsprojekt-2021/ta-till-sig-och-producera-text-via-assisterande-teknik-for-elever-i-grundsarskolan/

Uppdrag

Är sedan våren 2023 en av två programansvariga för ämneslärarprogrammet och sitter med i programrådet för ämnesläre.