Tobias Svensén

Tobias Svensén

Universitetsadjunkt, viceprefekt
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetsadjunkt. Har en bakgrund som grafisk designer och art director sedan sent 1990-tal.

Utbildning:

Grafisk design vid Berghs School of Communication, Stockholm, Sverige

Bachelor of Fine Arts i design vid Högskolan i Kalmar, Kalmar, Sverige

Två-årig Master of Arts i grafisk design (Distinction Award) vid University of Hertfordshire, Hertfordshire, UK

Undervisning

Min undervisning fokuserar på visuell kommunikation (främst grafisk design och typografi), och mer specifikt innefattar det design aktivism, hållbarhet, samt hur visuell kommunikation påverkar stereotyper, fördomar och stigmatisering.

Forskning

Nyligen genomförda projekt:


Ett projekt inom grafisk design och mental ohälsa som utforskar hur grafisk design kan facilitera för:
• ett stöd före, under och efter ERP-behandling (Exposure and Response Prevention) samt öka möjligheten för informationsbearbetning hos människor som har OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) samt en ångestproblematik. Detta projekt resulterade i två böcker – en bok fokuserad på individen och en bok med fokus på anhöriga.
Böckernas grafisk design baserades på en omtolkning och anpassning av den nederländska benediktinermunken och arkitekten Hans van der Laans arkitektioniska måttsystem "plastic number".

• Artikel som baseras på en multimodal kritisk diskursanalys kring hur bildbyråbilder förflyttar sig mellan kontexter som en del i dess affärsmodell samt hur bildbyråbilder och dess visuella uttryck, som huvudsakligen baseras på betraktarens perspektiv, kan förstärka fördomar gällande mental ohälsa. 

 

Uppdrag

Programansvarig för programmet Reklam, grafisk design och visuell kommunikation (2010–2014)

Programansvarig för programmet Visual Communication + Change (2015–2016).

Studierektor (2015–2017)

Utbildningsplanerare/Tjänsteplanerare (2015–2017, samt 2021–)

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)