Tolkyn Abdikarimova

Tolkyn Abdikarimova

Forskningsfinansieringsrådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Tolkyn har en bakgrund inom redovisning och revision. Hon har masterexamen i Ekonomi och foretagsledning från Bedfordshire Business School, Storbritannien och har därefter arbetat som revisor i två år hos Deloitte i Almaty, Kazakstan.

Tolkyn är finansiell undertecknare (FSIGN) för Linnéuniversitetets FP7, H2020 och Horizon Europe -projekt, och ger som forskningsfinansiell rådgivare inom Grants and Innovation Office råd och stöd till forskare relaterade till budgetering, finansiell rapportering och revisioner för EC:s ramprogram.